Sint-Jansberg

Nieuws uit Sint-Jansberg

  • Koningsven - De Diepen  Toon Hermans
    09 december 2021 | Lieke de Grunt

    Hoe is het nu met: De Diepen

    Bij het Koningsven – De Diepen groeit de natuurwaarde. Unieke plantensoorten vestigen zich, aan de voet van de Sint-Jansberg. Dit is het gevolg van de herinrichtingsplannen van 2018.

  • De Diepen  Toon Hermans
    09 december 2021 | Lieke de Grunt

    Ontdek Koningsven-De Diepen maar houd je aan de regels

    Al op bezoek geweest in natuurgebied Koningsven – De Diepen? Mooi he, wat je zo dichtbij al kunt aantreffen!

  • MTB
    06 juli 2021 | Ellen Luijks

    Mountainbikers vinden hun weg over verlegde route Sint-Jansberg

    Naar aanleiding van de verlegde mountainbikeroute heeft Natuurmonumenten op zondag 4 juli een handhavingsactie gehouden op de Sint-Jansberg en de Mookerheide. In de drie maanden dat de verlegde mountainbikeroute in gebruik is genomen, hebben zowel Natuurmonumenten als Stichting MTB Routenetwerk Rijk van Nijmegen de gebruikers van de mountainbikepaden over de vernieuwde route geïnformeerd.

  • mountainbikers
    19 maart 2021 | Ellen Luijks

    Geen mountainbikers meer op de Sint-Jansberg

    Wandelen, fietsen, hardlopen, spelen en mountainbiken. We zoeken voor heel veel recreatievormen naar een plekje in de natuur. Dat is niet altijd makkelijk. Natuurmonumenten probeert de verschillende vormen van recreatief medegebruik zo goed mogelijk te scheiden in haar gebieden door te zoneren. Daarbij letten we allereerst op de kwetsbare natuur en daarna kijken we welke recreatie waar het beste past én waar het niet mogelijk is.

  • geduputeerde, burgemeester, provinciaal ambassadeur en ontzander bij de kraan
    01 juni 2018 | Ellen Luijks

    Symbolische starthandeling natuurontwikkeling De Diepen Milsbeek

    De laatste 10 jaar is hard gewerkt aan de voorbereiding van het natuurontwikkelingsproject Koningsven - De Diepen. Hier gaat in de komende jaren het landschap veranderen. Realisatie van het project levert ruim 200 hectare natuurgebied op waarin bijzondere vegetatietypes die er tot de jaren 30 van de vorige eeuw eeuwenlang zijn geweest, zoals levend hoogveen en blauwgraslanden opnieuw tot ontwikkeling kunnen komen.

  • koningsven de diepen
    24 april 2018 | Ellen Luijks

    Start natuurontwikkeling De Diepen in Milsbeek

    Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen.

  • De schatkamer van het Koningsven komt terug
    24 januari 2018 | Ellen Luijks

    De schatkamer van het Koningsven komt terug

    Vrijdag 2 februari zal bioloog Henny Brinkhof in de bibliotheek van Gennep een lezing verzorgen over de geschiedenis en de toekomst van het gebied.

  • Kansen voor natuur door storm
    19 januari 2018 | Ellen Luijks

    Kansen voor natuur door storm

    De storm van afgelopen donderdag was niet te missen en heeft ook binnen de terreinen van Natuurmonumenten goed huisgehouden.

  • Expositie natuurontwikkeling De Diepen
    19 december 2017 | Ellen Luijks

    Expositie natuurontwikkeling De Diepen

    Van 21 december 2017 tot 5 februari 2018 vindt in Gennep een expositie plaats over het gebied Koningsven – De Diepen.

  • ‘Het wordt een puinhoop in het bos’
    07 december 2017 | Ellen Luijks

    ‘Het wordt een puinhoop in het bos’

    In de Nederlandse natuur wordt het steeds drukker. Maar de drukte leidt soms ook tot ongewenste situaties.

  • logo