Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Anti-verdrogingsmaatregelen op Sint-Jansberg

02 januari 2015 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten en Waterschap Peel en Maas willen de oorspronkelijke natuur op Sint-Jansberg herstellen.

Anti-verdrogingsmaatregelen op Sint-Jansberg

<p><strong>infobijeenkomst én excursie</strong>
</p><p>Op zaterdag 24 januari om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.45 uur) organiseren Natuurmonumenten en Waterschap Peel en Maasvallei een informatiebijeenkomst met aansluitend excursie over de anti-verdrogingsmaatregelen in het gebied de Sint-Jansberg in Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar.</p>
<p>Aanwonenden of andere geïnteresseerden kunnen tijdens deze bijeenkomst meer informatie krijgen over de concept plannen en kaarten voor dit gebied. De bijeenkomst vindt plaats in De Plasmolense Hof, Rijksweg 203 in Plasmolen en duurt tot 15.30 uur.</p>

placeholder

<h3>Korte toelichting project</h3>
<p>In het natuurgebied Sint-Jansberg ontspringen drie watergangen: de Mookse Molenbeek, de Helbeek en de Geuldertlossing.</p>
<p>De organisaties gaan ook het oppervlaktewatersysteem herstellen, waardoor goed onderhoud in de toekomst weer mogelijk is. Hierdoor komt een betere waterverdeling tussen de natuurlijke beek en de waterbehoefte van de watermolen.</p>
<p>Verder zorgen de uitvoering van de plannen voor ecologisch herstel van de brongebieden waardoor ook de oorspronkelijke flora en fauna zich weer kan herstellen. De werkzaamheden bestaan uit het deels ontgraven van de bestaande toplaag van het beekdal van de natuurlijke Molenbeek. In de twee brongebieden worden ook enkele tientallen bomen verwijderd. Hierdoor krijgen de planten zoals goudveil en reuzenpaardenstaart meer kans om zich te ontwikkelen. Het gebied wordt natuurlijker en de diversiteit in de begroeiing vergroot. Verder is het plan om een kwelscherm aan te brengen in het gebied De Kooi, evenwijdig met de Rijksweg.</p>
<p>Lees meer over <a href="http://www.wpm.nl/algemeen/projecten/beekherstelprojecten/sint-jansberg… project op de Sint-Jansberg &gt;&gt;&gt;</a></p>
<h3>Meer informatie en procedure</h3>
<p>Voor de Sint-Jansberg is een concept projectplan opgesteld. Hierin staan de voorgenomen werkzaamheden en de exacte locaties omschreven. Voor 15 januari start de formele vaststellingsprocedure.</p>
<p>Het concept plan wordt ter visie gelegd voor een periode van 6 weken, de exacte data van deze periode worden binnenkort bekendgemaakt op www.wpm.nl en via twitter @peelmaasvallei. Na het doorlopen van alle procedurele stappen, kunnen we naar verwachting in februari/maart 2015 starten met de uitvoering.</p>
<p>Voor 1 juli 2015 dienen de werkzaamheden te zijn afgerond. Natuurmonumenten zal eind januari 2015 borden met uitleg plaatsen voor de wandelaars in het gebied.</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd