Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het verzet tegen 200 meter hoge windturbines in Reichswald groeit!

26 februari 2016 | Sander Verwoerd

Op 18 februari heeft Natuurmonumenten, mede namens elf andere Nederlandse en Duitse natuur-, landschaps- en bewonersorganisaties, een petitie overhandigd aan burgemeester Steins van de Duitse gemeente Kranenburg.

Het verzet tegen 200 meter hoge windturbines in Reichswald groeit!

Hiermee brachten zij hun zorgen onder de aandacht over de dreigende komst van twaalf windturbines van 200 meter hoog in het Reichswald , pal op de grens met Nederland. Deze turbines bedreigen natuur, landschap, beleving en leefbaarheid aan weerszijden van de grens.

Het verzet groeit!

De petitie (pdf) werd overhandigd onder toeziend oog van een zaal vol bezorgde burgers en organisaties. Die waren naar de commissievergadering gekomen, waarin alle ingediende bezwaarschriften tegen de komst van het windturbinepark werden besproken. In de petitie worden de rampzalige gevolgen op de natuur, het landschap en de beleving, onder de aandacht gebracht van de gemeente Kranenburg en Projectontwikkelaar ABO Wind.

Jeroen Boot van het burgerinitiatief Gegenwind is blij met het groeiende verzet en zegt: “We zien een kentering optreden. Steeds meer mensen en organisaties, die in eerste instantie wat terughoudend waren, komen nu in actie. Dat moet ook, want de tijd begint te dringen.”

Nieuwe Duitse subsidieregeling dwingt initiatiefnemers tot haast

Tijdens de vergadering stond een ontwerp-aanpassing van het bestemmingsplan op de agenda. Dit moet de weg vrij maken voor de plannen. Eind 2016 loopt de huidige Duitse subsidieregeling voor windenergie af. Deze wordt opgevolgd door een nieuw systeem, waarin projecten zich voor subsidie moeten inschrijven. Windparken die hoge rendementen opleveren en minder subsidie nodig hebben, zullen de inschrijvingen dan eerder winnen. Voor het geplande windturbinepark in het Reichswald is de kans groter dat het buiten de (subsidie)boot valt. Daarom wordt nu met spoed een bouwvergunning aangevraagd, want na 2016 is het mogelijk niet meer interessant om met plaatsing te beginnen.

Geen gelopen race

De komst van het windturbinepark is geen gelopen race. Natuurmonumenten trekt op met het burgerinitiatief Tegenwind en vele andere bezorgde organisaties om het ongestoorde natuurpanorama van het Reichswald te vrijwaren van 200 meter hoge windturbines. Of de plannen doorgaan hangt ook nog af van de goedkeuring die andere Duitse overheden, zoals Kreis Kleve, moeten geven aan de plannen.

Veel zienswijzen ingediend

Dat de komst van het windturbinepark tot heel veel commotie leidt, blijkt uit de vele bezwaarschriften die zijn binnengekomen bij de gemeente Kranenburg, waaronder de zienswijze van Natuurmonumenten (Duits). De commissie heeft daarom besloten dat de raad meer tijd nodig heeft om de vele bezwaarschriften te beoordelen. Ook ontbreken er nog noodzakelijke rapportages. Daarom wordt het Raadsbesluit over het bestemmingsplan verschoven van 3 maart naar 7 april. Wij hopen dat de gemeenteraad van Kranenburg goed luistert naar het brede protest en het plan afwijst.

Oproep actie 17 maart

Op 17 maart wordt er door de gemeente Kranenburg een informatiebijeenkomst gehouden over de windturbineplannen. De vereniging Gegenwind zal dan ter plaatse actie voeren en roept iedereen die het Reichswald, de natuur en het landschap een groen hart toedraagt op om óók naar Kranenburg te komen.

placeholder
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd