Ga direct naar inhoud
Nieuws

De ENCI-groeve als kraamkamer

14 november 2023 | Lysan Wolf

Kalkgrasland, kalkmoerassen, kalkrotsen en waterpartijen, deze combinatie maakt de ENCI-groeve tot een unieke plek. Een plek waar nieuwe natuur kan ontstaan en planten en dieren zoals de geelrandkromsprietwants vinden wat zij nodig hebben.

Geelrandkromsprietwants

Natuurontwikkeling

Kale kalkrotsen, grind en mergelpuin, overblijfselen van bijna honderd jaar kalk- en mergelwinning. Niet direct een plek die je associeert met bijzondere natuur. Maar nu er in de groeve niet meer wordt gegraven durven pioniersplantjes zich te laten zien. Langzaam verovert de natuur dit stukje land terug. Pioniersplantjes laten zich zien. Alleen zij kunnen hier groeien op deze voedselarme kalkbodem. De enkele vlinderstruik of acacia die ook een poging doet wordt verwijderd, dit zijn niet-inheemse soorten die de zo bijzondere pionierssoorten verdringen. In de kalkmoerassen is steeds meer leven te zien, een waar paradijs voor padden en salamanders. Ook het kalkgrasland, aangelegd in 2014, begint zich goed te ontwikkelen. In het voorjaar bloeide de ratelaar in grote getalen en vonden we orchideeën en vele grassoorten. Niet verwonderlijk dat hier zo veel verschillende vlinders te zien zijn in het voorjaar.

Biodiversiteit vergroten

De combinatie van kalkgrasland, kalkmoerassen, kalkrotsen en waterpartijen maakt de ENCI-groeve tot een unieke plek. Wanneer we deze verschillende bodemtypen goed benutten door de juiste beheermaatregelen, kan de ENCI-groeve een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Het kan een kraamkamer zijn voor nieuwe soorten.

Beheer

Daarom zorgen we ervoor dat het waterpeil in de groeve op de hoogte blijft zoals afgesproken in het Plan van Transformatie. Want zo ontstaan droge en natte gebieden. We zorgen dat de kalkrotsen grotendeels vrij blijven van begroeiing en verwijderen niet-inheemse soorten zodat inheemse soorten zoals de pioniersplantjes op rotsbodem een kans krijgen. We laten de mergellandschapen en geiten gefaseerd het kalkgrasland begrazen zodat het kruidenrijke kalkgrasland zich kan ontwikkelen. 

Een nieuwe soort!

Dit najaar werd het bewijs geleverd dat de ENCI-groeve daadwerkelijke een kraamkamer voor nieuwe soorten kan zijn. Een studiegroep van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg ontdekte een voor Nederland nieuwe soort wants. Zij vonden een populatie geelrandkromsprietwantsen, in de ENCIgroeve op het aangelegde kruidenrijke kalkgrasland. Een soort die in 2018 is gevonden in de Maasvallei net boven Luik maar nog niet eerder in Nederland is gezien. Lees er hier meer over.

geelrandkromsprietwants

Ook iets doen?

De natuur in Nederland heeft het zwaar. Veel planten en dieren zijn al verdwenen. Maar we kunnen het tij nog keren. Als we nu maatregelen nemen, zorgen we dat we niet nog meer planten en dieren verliezen. Voor de natuur, voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

beterschapnatuur

De politiek heeft al plannen en afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen. Nu is het zaak dat de politiek deze plannen ook echt uit gaat voeren. Daarom roepen we iedereen op de natuur beterschap te wensen. Al die kaarten samen vormen een zo massaal mogelijke beterschapswens aan onze Nederlandse natuur. Die bieden we tijdens de coalitieonderhandelingen aan de politiek aan. Doe mee en schrijf ook een kaart.

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht