Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor transformatie ENCI-gebied

16 februari 2023 | Lysan Wolf

Natuurmonumenten en alle andere partners van het Plan van Transformatie ENCI-gebied ondertekenden op 16 februari 2023 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor transformatie van het ENCI-gebied. Met deze officiële ondertekening maken we een belangrijke doorstart in de transformatie van dit waardevol en uniek gebied in Maastricht.

Enci-groeve

Vernieuwde samenwerking

Met de ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de contractpartijen: Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA), Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied (SOME) en Limburg Real Estate (LRE), hun ambitie om samen verder uitvoering te geven aan het transformatieplan voor het ENCI-gebied

Het Plan van Transformatie (PvT) uit 2010 werd in december 2021 geactualiseerd. De samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit de koers die in de actualisatie werd vastgelegd. Als gevolg van de verkoop van het ENCI bedrijventerrein aan LRE begin vorig jaar, neemt LRE als contractpartij de nog openstaande verplichtingen van ENCI uit het Plan van Transformatie over.

plan van transformatie

De voortgang van de gemaakte afspraken zal worden gemonitord door een bestuurlijke Stuurgroep, die wordt ondersteund door een uitvoerende projectgroep waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Hiermee komt er meer directe sturing bij de betrokken partijen te liggen.

Overdracht van de lage en hoge overgangszone  

Eén van de elementen die op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd is de overdracht van de lage overgangszone (38+ NAP) – de strook tussen de groeve en de hoge overgangszone – van SOME aan Natuurmonumenten.

Frans Reijnen, gebiedsmanager van Natuurmonumenten voor de Sint-Pietersberg: “Nu alle partijen de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, kan Natuurmonumenten de volgende stappen zetten. In samenwerking met de partners gaan we de lage overgangszone verder ontwikkelen met meer aandacht voor bezoekersontvangst door Natuurmonumenten, buitenactiviteiten en horeca. Ook willen we speelnatuur van OERRR realiseren, waar kinderen de natuur ontdekken door te spelen met mergel, zand, stenen en water en zo een unieke ervaring opdoen. Een deel van de diepe groeve zal op termijn ook zonder begeleiding toegankelijk zijn. We zullen de verhalen van de groeve terplekke op een aantrekkelijk wijze toegankelijk maken voor bezoekers.”  

overgangszone

De hoge overgangszone (50+ NAP) – de strook tussen de lage overgangszone en het bedrijventerrein - wordt door ENCI overgedragen aan de Gemeente Maastricht. Als de toekomstige invulling van het voormalig ENCI-bedrijventerrein duidelijk is, zal deze zone in verkoop gaan.

SOME, de stichting die in 2010 werd opgericht voor kwaliteitsbewaking van het Plan van Transformatie en voor ontwikkeling van de overgangszone, wordt opgeheven. Door de vernieuwing van afspraken valt de ontwikkeltaak weg. De toezichthoudende taak wordt vormgegeven door de inrichting van de stuurgroep.

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht