Ga direct naar inhoud

Ontwikkelingen ENCI-gebied

De Sint-Pietersberg is de achtertuin van Maastricht, waar hoge natuurwaarden voorkomen en veel gerecreëerd wordt. Erfgoed boven- en ondergronds verwijst naar voormalig gebruik van de berg in de afgelopen eeuwen. Zo is door mergelwinning de ENCI-groeve ontstaan waar oorspronkelijke kalklagen weer aan de oppervlakte komen en gewandeld kan worden langs miljoenen jaren oude kalkwanden. Een kans voor topnatuur en een bijzondere natuurbeleving.

ENCI-bos en groeve

Kansen voor een uniek natuurgebied

Natuurmonumenten wil de natuur in de ENCI-groeve alle kansen geven om zich te ontwikkelen tot een voor Nederlandse begrippen uniek natuurgebied en het diepe deel van de groeve op termijn openstellen voor bezoekers zodat ze kunnen genieten van dit bijzondere deel van de Sint-Pietersberg. Het ontwikkelen van topnatuur en een bijzondere natuurbeleving in de groeve, maakt onderdeel uit van het Plan van Transformatie ENCI-gebied. We werken hier al jaren hard aan samen met Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ENCI, Sint-Pietersberg Adembenemend (SPA) waarin de omgeving is vertegenwoordigd en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME).

Plan van Transformatie ENCI-gebied

In 2009 zijn Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ENCI,  Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (waarin de omgeving vertegenwoordigd is) en Natuurmonumenten, het “Plan van Transformatie voor het ENCI-gebied” overeengekomen. Dit plan richt zich op de bestemming en inrichting van de groeve, het bedrijventerrein, de overgangszone (het gebied tussen het bedrijventerrein en de diepe groeve) en de kade langs de Maas. En biedt het een kader voor omvorming van de groeve, de overgangszone en het bedrijventerrein. In 2010 is de uitvoering van het plan gestart en is de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) opgericht. SOME zag er op toe dat het plan volgens de afspraken wordt uitgevoerd en stond aan de lat voor de ontwikkeling van de overgangszone.

Platform Enci

Een groot deel van het Plan van Transformatie is inmiddels gerealiseerd. Medio 2018 is de mergelwinning in de ENCI- groeve gestopt en vanaf 2020 heeft Natuurmonumenten het beheer van de groeve overgenomen. De groeve is opgeleverd als een uniek natuurgebied volgens de gemaakte afspraken, de zuidentree met parkeerplaats is gerealiseerd, de overgangszone is opgeleverd, het uitkijkplatform en trap zijn gemaakt. Ook zijn er al wandelpaden aangelegd in de diepe groeve.

Actualisatie Plan van Transformatie en bijbehorende samenwerkingsovereenkomst

Door verschillende omstandigheden konden echter niet alle ontwikkelingsgerichte onderdelen van het Plan van Transformatie ENCI-gebied volgens planning gerealiseerd worden. Zo kon onder andere de overgangszone nog niet ontwikkeld worden omdat de zone later werd opgeleverd en door de strengere regelgeving in verband met stikstof. Door het uitblijven van inkomsten uit de overgangszone kwam het beheer en de openstelling van de groeve in gevaar. Het Plan van Transformatie ENCI-gebied is daarom geactualiseerd. Op 16 februari 2023 hebben alle partijen een handtekening gezet onder de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. Ook Limburg Real Estate (LRE) die het bedrijventerrein in 2022 van ENCI heeft overgenomen. Het geactualiseerde plan van Transformatie kan nu daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Bijdrage aan de kosten

Onderdeel van de actualisering van het Plan van Transformatie is het genereren van voldoende inkomsten om de groeve te kunnen beheren, veilig open te kunnen stellen en te grote drukte te voorkomen. In de actualisering zijn verschillende onderdelen opgenomen die inkomsten kunnen genereren:

  • inkomsten uit excursies, activiteiten en evenementen (van Natuurmonumenten of derden);
  • huur- of erfpachtinkomsten via de horeca;
  • voortzetting van betaald parkeren op de parkeerplaats bij Chalet d’n Observant;
  • entreeheffing voor de nog te realiseren waterspeelnatuur van OERRR;
  • het vragen van een gebiedsbijdrage voor toegang tot de diepe groeve.
ENCI-groeve

Voor de langere termijn zijn een vergaderlocatie, een museum en outdoor activiteiten een mogelijkheid.

Omdat leden van Natuurmonumenten door middel van hun lidmaatschap al bijdragen aan de kosten voor beheer en openstelling van de ENCI-groeve, kunnen zij gratis parkeren op de parkeerplaats bij Chalet d’n Observant en krijgen zij korting op toegang tot de speelnatuur van OERRR en de diepe groeve.

Ambassadeurs

We willen inwoners van Maastricht bij de groeve betrekken, hen de mogelijkheid bieden te genieten van het mooie gebied en tegelijkertijd een rol geven als ambassadeur door hun trots uit te dragen en daarmee te zorgen voor bekendheid bij anderen. Daarom hebben we na overleg met Gemeente Maastricht voor de inwoners van Maastricht een aanbod uitgedacht, waar naast vrije toegang tot de diepe groeve, ook open dagen, een scholenprogramma, beheerdagen en een Maastrichts koffiemoment onderdeel van uitmaken. We hopen zo de inwoners van Maastricht goed te kunnen informeren over de unieke natuur, de recreatiemogelijkheden op de Sint-Pietersberg, het beheer wat Natuurmonumenten uitvoert en ook te binden aan Natuurmonumenten.

oehoe mannetje ENCI-groeve

Andere onderdelen actualisatie

  • Natuurmonumenten wordt eigenaar van de 38+ zone (laagste deel overgangszone tussen diepe groeve en bedrijventerrein, waar het pad van de trap naar Chalet d’n Observant over loopt) en neemt de ontwikkeltaak van deze zone over van SOME. Natuurmonumenten ziet een geleidelijke ontwikkeling voor zich met meer ruimte voor bezoekersontvangst en een mogelijke ontwikkeling van een museum en een terrein voor bijvoorbeeld sportevenementen en outdooractiviteiten.

  • Gemeente wordt voorlopig eigenaar van de 50+ zone (hoogste deel overgangszone tussen diepe groeve en bedrijventerrein). Na 1 jaar zet de gemeente de 50+ zone te koop. Plannen van potentiële kopers moeten voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in de actualisatie van het Plan van Transformatie.

  • Met het wegvallen van de ontwikkeltaak van Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied blijft de toezichthoudende taak in het gebied over. Geconcludeerd is dat voor de toezichthoudende taak een stichting zoals SOME niet meer noodzakelijk is. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wordt opgeheven. De controlerende taak van SOME wordt overgenomen door een bestuurlijke stuurgroep waar gemeente Maastricht, provincie Limburg, LRE, SPA en Natuurmonumenten deel van uitmaken.

  • Natuurmonumenten gaat samen met de andere partners van het Plan van Transformatie verkennen hoe autoverkeer teruggedrongen en openbaar vervoer geïntensiveerd kan worden, en welke mogelijkheden er zijn voor alternatief vervoer.

Bedrijventerrein

Belangrijk onderdeel is de toekomst van het bedrijventerrein naast de groeve. LRE heeft de architectenbureaus Mecanoo en Rademacher de Vries gevraagd een ambitiedocument op te stellen voor het bedrijventerrein. Dit plan is eind 2022 gepresenteerd aan de partners van het Plan van Transformatie en vervolgens aan alle andere geïnteresseerden. De geleverde input wordt nu verwerkt. Het aangepaste document zal met alle partners van het Plan van Transformatie op bestuurlijk niveau besproken worden, voordat het document wordt ingebracht voor een ruimtelijk besluit door gemeente Maastricht. Het einddocument zal zodra dat goedgekeurd is, onderdeel worden van het Plan van Transformatie voor het onderdeel bedrijventerrein.