Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe windmolen op Skrok

30 augustus 2023 | Hanneke Wijnja

Ons weidevogelgebied Skrok ligt van nature hoger dan het standaard waterpeil in het oppervlaktewater (boezempeil). Het droogt daarom in periodes waarin het langere tijd niet regent, snel op. Weidevogels en water zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden dus is er een nieuwe windmolen geplaatst om water het gebied in te kunnen pompen.

Nieuwe windmolen op Skrok

Weidevogels en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water biedt veiligheid maar ook voedsel. Vroeg in het voorjaar komen grutto’s als eerste terug op de plas van Skrok om zich vol te eten. Als ze later het veld ingaan om een goede plek te zoeken voor hun nest kunnen ze in het natte land gemakkelijk met hun lange snavel bij de wormen. 

Helaas zien we de afgelopen jaren dat het warmer en droger wordt. Afgelopen broedseizoen hebben we weken achter elkaar geen druppel regen gehad. De grond wordt dan bikkelhard en de wormen zijn onbereikbaar. Door de droogte in het voorjaar lijkt het er zelfs op dat sommige vogels moeilijker eieren kunnen maken omdat ze daarvoor simpelweg niet genoeg op krachten kunnen komen.

Amerikaanse windmolen

Wetterskip Fryslân ziet dit probleem ook en wilde daarom helpen. Waar het in het verleden geen optie was om een doorgang te maken in de kades van het boezemwater, kijkt men nu mee of er wellicht mogelijkheden zijn om droge gebieden natter te krijgen. Voor wat betreft Skrok zou het water moeten worden opgepompt met een molen. In het gebied staat al sinds jaar en dag een Amerikaanse windmolen. Met deze windmolen als voorbeeld heeft Natuurmonumenten nu een tweede windmolen geplaatst om meer water vanuit de boezem het natuurgebied in te kunnen pompen. Op deze manier hopen we dit voor veel weidevogels zeer belangrijke broedgebied ook in de toekomst nat te houden.

Grutto
Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja