Ga direct naar inhoud
De Snippert

Nieuws uit De Snippert

 • 14 april 2023 | Simone Damhof

  Schuilplaats ondergrondse zichtbaar gemaakt

  Textielfabrikant Engelbert Blijdenstein bouwde in 1943 een schuilplaats op landgoed Snippert. Geallieerde piloten en andere onderduikers vonden er onderdak. In 1945 gebruikte de Losserse groep
  van de Binnenlandse Strijdkrachten deze schuilplaats.

 • 29 juni 2022 | Simone Damhof

  Kleine IJsvogelvlinder ook gespot in Krabbeveld

  Vorig jaar spotten we al de kleine ijsvogelvlinder in Duivelshof. Een ideaal gebied voor deze vlinder. Ze voelen zich thuis op heidevelden, bij poelen en in struiken die langzaam overgaan in de bosrand. Dit jaar kwamen we deze zwart-witte fladderaar ook tegen in Krabbeveld en Roderveld.

 • 25 maart 2022 | Simone Damhof

  Heideherstel Krabbeveld in Snippert

  De laatste weken verzetten de vrijwilligers veel werk om de heide op het Krabbeveld in ere te herstellen. Een bijzonder heideperceel in De Snippert, tussen Losser en Oldenzaal.

 • 16 april 2021 | Simone Damhof

  De flora van Linderzijde

  We brachten de flora in kaart voor Linderzijde, een verzameling gebieden in NO-Twente en omvat de gebieden Haagse Bos, Snippert, Galgenven, Lindermaten en IJsbaan Losser. Houtwallen, lanen, oude boerderijen, weides, akkers en beekjes zijn waardevolle elementen voor een coulisselandschap. Deze zijn dan ook nog in ruime mate aanwezig in de gebieden.

 • 17 februari 2021 | Simone Damhof

  Zeldzame vogelsoorten kiezen Haagse Bos als broedplek

  Juist als we soms niets doen, gebeurt er van alles! Dat geldt ook voor het Haagse Bos, een deel van Linderzijde. Vroeger was dit een echt productiebos met rechte rijen bomen, bestemd voor houtproductie. Nu is het een natuurlijker bos waar dood hout blijft staan of liggen en waar de bosbodem in het voorjaar door bloemen vrolijk kleurt.

 • 17 februari 2021 | Simone Damhof

  Compleet overzicht vlinders en sprinkhanen Linderzijde

  Linderzijde is de verzamelnaam voor de gebieden De Tip, Galgenven, Lindermaten, Haagse Bos en Snippert. In 2020 voerden we hier een complete telling uit van dagvlinders en sprinkhanen. Samen met eerdere tellingen hebben we nu een compleet beeld. Gelukkig troffen we bijzondere soorten aan.

 • 07 oktober 2020 | Simone Damhof

  Gespot: boommarters en andere bosbewoners in de Snippert

  Wie overdag in het bos wandelt zal ze niet gauw tegenkomen. Kleine roofdieren zoals de boommarter, steenmarter en bunzing zijn pas na de schemering actief. De zoogdiervereniging deed onderzoek en plaatste een wildcamera in onze gebieden. Ze hoopten een bunzing aan te treffen. Helaas lukte dat niet. Andere bosdieren poseerden wel even voor de camera.

 • 21 augustus 2020 | Simone Damhof

  Het Haagse bos in Twente

  Hoe verklaren we de naam Haagse bos in Twente. We legden de vraag naar bij de cultuurhistorische vereniging. En mocht je al denken dat het iets met Den Haag te maken heeft, niets is minder waar.

 • 02 juli 2020 | Simone Damhof

  Bijzondere nachtvlinders in de Snippert

  In Twente zijn er verschillende groepen vrijwilligers die ‘monitoren’. Deze groepen ‘tellers’ helpen ons om de bewoners in onze gebieden in kaart te brengen. Meestal gaan ze jaarlijks op pad en tellen dezelfde route op ongeveer dezelfde tijd onder dezelfde weeromstandigheden. Door elke keer onder dezelfde condities te tellen krijgen we een goed beeld over toename of afname van bepaalde dier- en plantensoorten.

 • 05 juni 2020 | Simone Damhof

  Bloedrode heidelibel als keurmeester in poelen Lindermaten

  Als helicopters vliegen ze rond. Je treft ze vaak aan in natte gebieden en vraagt je misschien ook wel eens af wat de functie van een libelle is in de natuur. Wij gaan jaarlijks op zoektocht langs favoriete locaties om te kijken hoe het met ze gaat. Ook afgelopen week gingen we op pad.