Ga direct naar inhoud
Nieuws

De flora van Linderzijde

16 april 2021 | Simone Damhof

We brachten de flora in kaart voor Linderzijde, een verzameling gebieden in NO-Twente en omvat de gebieden Haagse Bos, Snippert, Galgenven, Lindermaten en IJsbaan Losser. Houtwallen, lanen, oude boerderijen, weides, akkers en beekjes zijn waardevolle elementen voor een coulisselandschap. Deze zijn dan ook nog in ruime mate aanwezig in de gebieden.

berenklauw

Zorgen om heideveldjes

De botanische waarde is niet erg achteruit gegaan ten opzichte van eerdere onderzoeken maar we maken ons toch wel zorgen om de heideveldjes. Deze verdrogen of verbossen. Hier gaan we extra aandacht aan besteden, want met het verdwijnen van deze veldjes gaan ook de dieren en planten verloren die de heide als woonomgeving kiezen. Enkele soorten troffen we al niet meer aan.

Toename reuzeberenklauw

Ook het IJsbaantje Losser is in een slechtere conditie dan bij de vorige kartering. Stijve moerasweegbree is verdwenen, grote ratelaar ook bijna en reuzenberenklauw is toegenomen. Wellicht kan dit hersteld worden.

Beheren met visie, werk aan de winkel

We streven naar het schraal houden van onze graslanden zodat de rijkdom aan soorten blijft bestaan. Poelen en koeien zijn typerend voor het landschap en dragen op hun beurt ook weer bij aan de soortenrijkdom. Exoten proberen we zoveel mogelijk terug te dringen en we maken op dit moment een 'graslandvisie' waarin we het beheer van graslanden met een blik op de toekomst omschrijven. Continu toetsen we de kwaliteit en sturen bij waar dit moet. Vasthouden wat we hebben en door goed beheer en visie proberen om nog meer uit de gebieden te halen. Werk aan de winkel!

Simone Damhof
Simone Damhof