Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeldzame vogelsoorten kiezen Haagse Bos als broedplek

17 februari 2021 | Simone Damhof

Juist als we soms niets doen, gebeurt er van alles! Dat geldt ook voor het Haagse Bos, een deel van Linderzijde. Vroeger was dit een echt productiebos met rechte rijen bomen, bestemd voor houtproductie. Nu is het een natuurlijker bos waar dood hout blijft staan of liggen en waar de bosbodem in het voorjaar door bloemen vrolijk kleurt.

Middelste bonte specht

Weinig beheer, veel resultaat

Het Haagse Bos mag zich nu enkele jaren op een natuurlijke manier ontwikkelen. Wij voeren hier eigenlijk maar zeer beperkt beheer uit: controle op de veiligheid van de paden is daarbij de belangrijkste. De landelijk zeldzamere soorten zoals sperwer, houtsnip, bosuil, ransuil, grauwe klauwier en geelgors hebben hun plek weer gevonden en verspreid over Linderzijde telden we al 1 tot 9 territoria.

Dertig jaar tellen

Linderzijde is de decennia meerdere keren geteld op het voorkomen van vogels. Niet alle tellingen zijn even goed met elkaar te vergelijken, want telmanieren verschilden in de loop der tijd wel eens van elkaar. De jaren 1988, 2010, 2016 en 2020 zijn voor zover mogelijk vergeleken. We kunnen dus ongeveer dertig jaar terugkijken. Hier uit komt de conclusie dat de kenmerkende vogelsoorten van oud, natuurlijk bos met veel dood hout zich goed ontwikkelen. Grote bonte specht, middelste bonte specht, boomklever, appelvink en kortsnavelboomkruiper zijn hiervan de ambassadeurs.

Appelvink

De appelvink is een van de vogelsoorten die je in Linderzijde kunt aantreffen.

Kortsnavelboomkruiper

De kortsnavelboomkruiper lijkt erg op de boomkruiper. De kleuren verschillen alleen iets. Hij eet vooral insecten en spinnen, die hij met kromme dunne snavel uit spleten in hout en schors haalt. In de winter soms ook zaden. Hij zoekt net als de boomkruiper voedsel door te beginnen onderaan een boom en al voedselzoekend omhoog te kruipen. Bij de top vliegt hij weer omlaag naar de voet van een volgende boom.

Houtsnip

Op je wandeling of fietstocht door de bossen en langs de weilanden kan je de verschillende soorten wellicht tegenkomen. Sommige soorten hebben een verborgen leefwijze; de kans dat je een houtsnip ziet is bijvoorbeeld niet groot. Maar je kan ze wel horen en zien tijdens de baltsvluchten in de schemering in juni en juli. Ze vliegen dan langs de bosrand.

Simone Damhof
Simone Damhof