Nieuws van de boswachter

Help de boswachter op de natuurwerkdag in het Soerense Broek

24 oktober 2018 | Marie-Thérèse te Bulte

Op zaterdag 3 november stropen we de mouwen op en gaan we aan de slag in het Soerense Broek. We gaan het zicht op dit prachtige natuurgebied vanaf de weg herstellen. Help je mee tijdens de landelijke natuurwerkdag? Je bent van harte welkom!

Soerense Broek, jonge natuurgebied in ontwikkeling

Natuurmonumenten doet mee met de Natuurwerkdag. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen. En, met deze werkzaamheden draag je persoonlijk bij aan een mooiere natuur in je eigen woonomgeving!

Doe mee

Van 10.00 uur tot 15.00 uur gaan we de jonge elzen langs het raster aanpakken, om zo het zicht op dit prachtige natuurgebied vanaf de weg te herstellen. Met zaag, kniptang of gewoon met de handen verwijderen we de soms stevige boompjes uit de grond. En het afvoeren van jonge bomen. Daarnaast zullen wat invasieve soorten - kruidensoorten die van nature niet in Nederland voorkomen en een bedreiging vormen voor de natuur - worden verwijderd.

De boswachter geeft een korte excursie met daarin de toelichting over deze werkzaamheden. Voor koffie en thee wordt gezorgd en tijdens de lunchpauze is er soep. Neem zelf je lunchpakket mee. En trek oude kleren en schoenen aan.

Aanmelden

Meld je aan via www.natuurwerkdag.nl. Deelname is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd en tijdens de lunch is er soep.

Goed om te weten

  • Trek oude kleren en schoenen aan
  • Handschoenen, zagen en tangen liggen klaar
  • Koffie en / of thee wordt verzorgd
  • Kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom om mee te helpen onder begeleiding van hun ouders
  • Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar www.natuurwerkdag.nl

Soerense Broek

Het Soerense Broek is een jong natuurgebied in ontwikkeling. Steeds meer planten- en diersoorten van de nattere en schralere grond vinden hier een plek om zich te vestigen of vinden hier voedsel. Voor de variatie in hoge en lage begroeiing, ook belangrijk voor insecten, wordt het grasland in fasen gemaaid. En grazen hier een aantal jonge runderen van biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.

Karakteristieke planten als dopheide, echte koekoeksbloem en rietorchis komen terug. Hier komen weer verschillende vlinders, bijen en vogels op af, zoals de zeldzame grauwe klauwier.

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte
logo