Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbegraafplaats Nederheide

30 november 2021

Natuurmonumenten is voornemens natuurbegraven mogelijk te maken in de bos- en natuurgebieden Nederheide en Stippelberg.

bos

Versterken natuur

Natuurmonumenten werkt in het bosgebied Stippelberg al zo’n 30 jaar aan het gevarieerder maken van het bos. De Stippelberg maakt deel uit van een omvangrijk bos met enkele heidegebieden. Natuurmonumenten heeft als toekomstdroom een groot natuurlijker bos met open plekken, poelen en corridors tussen de heidegebieden voor ogen. Daarmee wordt de natuurkwaliteit versterkt en neemt ook de belevingswaarde toe. Natuurmonumenten heeft de wens om de natuurwaarde in aangrenzende percelen in de Nederheide te versterken. We zien hiervoor kansen in combinatie met natuurbegraven. Natuurmonumenten werkt daartoe samen met Natuurbegraven Nederland om de gewenste ambitie te realiseren.

Natuurbegraven

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. De natuurbegraafplaats blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. Er zijn geen grafstenen en de graven worden niet gemarkeerd. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur. De graven kunnen alleen herkenbaar zijn aan een tijdelijke houten boomschijf met de naam van de overledene. Door begraven in de natuur mogelijk te maken, kan een extra impuls gegeven worden aan het versterken van natuurwaarde van de bossen en heide en kunnen recreatieve voorzieningen verbeterd worden. Met natuurbegraven voorzien we eveneens in de  behoefte van mensen om een  laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Daarmee  bieden we mensen ook de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur in Nederland.Informatiebijeenkomst

Samen met Natuurbegraven Nederland heeft Natuurmonumenten op 24 november 2021 de plannen toegelicht. De presentatie van die avond is te downloaden. Mocht je vragen hebben over dit project dan kunnen deze gesteld worden via [email protected]