Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

t Hoge Land

t Hoge Land

Welkom in 't Hoge Land

Zware zeeklei en opeengehoopt wadzand vormen in noord Groningen het Hoge Land. Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt hier een verzameling jonge dorpsbosjes bij Roodeschool, Spijk en Bierum.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe

Meer over t Hoge Land

Over het gebied

Zware zeeklei en opeengehoopt wadzand vormen in noord Groningen het Hoge Land. Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt hier een verzameling jonge dorpsbosjes bij Roodeschool, Spijk en Bierum.

Ook het vogelrijke Eiltsgat (een kolkje dat herinnert aan een dijkdoorbraak) en de Wytsemakooi horen bij het Hoge Land. Tal van (trek)vogels gebruiken de eendenkooi als rustplaats en voedselgebied. Zo nu en dan organiseert Natuurmonumenten excursies naar de eendenkooi. 

Wytsemakooi

De Wytsemakooi te noorden van Uithuizermeeden is de oudste eendenkooi van Groningen. Al op kaarten uit de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt de kooi aangegeven. Ze is sinds 1999 met de omringende graslanden in bezit van Natuurmonumenten. De kooi hoorde oorspronkelijk bij de nabijgelegen Rensumaborg, een van de weinige bewaard gebleven Groninger borgen. Dit gegeven maakt de kooi cultuurhistorisch extra waardevol. In het seizoen 1968/69 is er voor het laatst professioneel gevangen.

Veel trek- en broedvogels in de kooi

Opmerkelijk is de driehoekige vorm van het terrein. Binnen deze driehoek ligt een onregelmatig gevormde kooiplas met zes relatief korte vangpijpen, vier kromme en twee rechte. Het bos heeft een structuurrijke begroeiing met in delen een ruige bodembegroeïing. In het vroege voorjaar is de bosbodem een tapijt van sneeuwklokjes. Er broeden tientallen vogelsoorten, waaronder buizerd en bruine kiekendief en in het verleden de steenuil. Tijdens de trek wordt het gebied druk bezocht door een grote verscheidenheid aan vogelsoorten. Er verblijven regelmatig allerlei zoogdieren, waaronder vossen en vleermuizen.

Menkemaborg

Het grootste natuurgebied ligt rondom de Menkemaborg. Deze Groninger borg uit de veertiende eeuw is eigendom van een stichting. Natuurmonumenten verzorgt de graslanden. Tussen de weides ligt het Snoekegat en het Viskenij, die vroeger zijn gebruikt voor de viskweek. Meer weten over de Menkemaborg? Op de website van 'het verhaal van Groningen' staat een leuke anekdote.

Menkemaborg

Onmisbare schuilplaats

Het beschermen van de verzameling bescheiden natuurgebiedjes in 't Hoge Land is onmogelijk zonder je steun. Voor veel dieren vormen ze een onmisbare schuilplaats in een relatief leeg landschap. Omwonenden genieten tijdens een alledaags ommetje juist hier van de afwisseling van bos en het open landschap, van natuur in een uitgestrekt landbouwgebied.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

t Hoge Land

Nieuws