Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen zoekgebieden voor windturbines op Texel

28 augustus 2020 | Roos Kooiman

Tien landelijke en Texelse organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu en een mooi Texel vragen de gemeenteraad van Texel om af te zien van nieuwe locaties voor windturbines op het eiland.

Texel

Tien landelijke en Texelse organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu en een mooi Texel vragen de gemeenteraad van Texel om af te zien van nieuwe locaties voor windturbines op het eiland. De organisaties steunen het opwekken van duurzame energie, maar wel op de juiste plek. Ze maken zich grote zorgen over de gevolgen van windturbines voor de waardevolle Texelse natuur en het weidse landschap. Er zijn voldoende alternatieve locaties in de Kop van Noord-Holland. Dit laten ze via een brief aan de gemeenteraad weten. Op 2 september bespreekt de raad het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord.

In de RES zijn drie zoeklocaties op Texel opgenomen: op de noordpunt bij de Cocksdorp, bij Oudeschild, en naast het nieuwe natuurgebied van de Prins Hendrik Zanddijk. Binnen deze gebieden dienen vijf windturbines te worden geplaatst. Op het vasteland van de Kop van Noord-Holland zijn plannen voor vier windturbines in drie zoeklocaties.

Natuur en landschap uniek

De plaatsing van windturbines heeft grote gevolgen voor natuur, landschap, en de beleving van de duisternis. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “Texel is in Nederland en ver daarbuiten van onschatbare waarde. De unieke natuur en landschappen op Texel verdienen een zorgvuldig besluit. Honderdduizenden toeristen, en de Texelaars zelf genieten van die natuur en het open landschap met fraaie natuurpanorama's richting Vlieland of vanaf de Hoge Berg. Daar horen geen grote windturbines bij”.

In februari dit jaar is door een aantal Noord-Hollandse natuurorganisaties in hun ‘visiekaart wind en zon’ al aangeven dat Texel niet geschikt is voor het opwekken van windenergie. Texelse organisaties sluiten zich daarbij aan.

Lieuwe Dijksen, van de Vogelwerkgroep Texel: “Het eiland is onderdeel van een internationaal belangrijke vogeltrekroute. Duizenden vogels gebruiken de duinen en weilanden als wegrestaurant tijdens hun enorme reis. Het landschap zal blijvend van karakter veranderen. De openheid, maar ook de duisternis, zal worden aangetast. Dat moeten we niet willen”.

Duurzame bescherming Waddengebied

Onlangs is na een jarenlange voorbereiding de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ openbaar gemaakt. Dit nieuwe beleidsdocument zal op 3 september in de Texelse gemeenteraad worden besproken. De uitgangspunten zijn om het unieke open landschap te behouden, de unieke kwaliteiten van de eilanden te koesteren, en om de open ruimte, rust en duisternis te respecteren. Grote economische ontwikkelingen moeten worden geclusterd, en ‘ontwikkelingen in de energiesector’ dienen te passen bij de maat, de schaal en het karakter van het landschap.

Om te bepalen waar plaatsing van windturbines wel verantwoord mogelijk zijn, wordt in de Agenda voorgesteld om een Energieverkenning uit te voeren. De organisaties vragen om in ieder geval geen zoeklocaties op Texel aan te wijzen voordat de resultaten van deze energieverkenning Waddengebied openbaar zijn gemaakt.

De brief aan de gemeenteraad is ondertekend door de volgende organisaties: Natuurmonumenten, VVV Texel, Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Texel, Waddenvereniging, Vogelinformatiecentrum Texel, Landschap Noord-Holland, 10 voor Texel, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Texel Vogeleiland.

 

Foto: S.M. Lacourt-Kemper

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter