Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Fietsen

Fietsroute Texel

Fietsroute Texel

34.91 km

Waar

Texel

Vertrekpunt

VVV Texel

Fietsen

Fietsroute Texel

Fiets langs de prachtige vogelgebieden op waddeneiland Texel. Geniet onderweg van het weidse uitzicht over de Waddenzee. Vergeet je verrekijker niet!

Deze fietsroute brengt je langs prachtige vogelgebieden aan de oostzijde van het Waddeneiland. Vanaf de dijk heb je weids uitzicht over de Waddenzee en de talloze wadvogels en trekvogels. Je fietst over idyllische weggetjes door het oude boerenland van Texel met zijn karakteristieke 'tuunwoallen' en 'schapenboeten'. Breng onderweg ook een bezoek aan Fort de Schans en de Eendenkooi bij Spang.

Vanaf het VVV-kantoor in Den Burg neem je de Emmalaan naar links (richting centrum). Deze ringweg volgen tot de rotonde. Hier rechts aanhouden richting Oudeschild.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

  • START

Startpunt

VVV Texel: Toon op kaart

Aanrijdroute auto

Je rijdt naar de veerhaven in Den Helder. Vandaar vaart er elk uur een veerboot naar Texel (vanaf ca. 6.30 uur ’s ochtends, zie www.teso.nl), reserveren is niet mogelijk. In je navigatiesysteem kun je invoeren: Havenplein 3, 1781 AB Den Helder.

Aanrijdroute openbaar vervoer

Vanaf NS-station Den Helder met de bus naar de veerhaven (ca. 3 km). Veerboten varen elk uur naar Texel (vanaf ca. 6.30 uur ’s ochtends). Kijk op www.teso.nl voor de tijden, wachttijden en eventuele extra afvaarten. Bij veerhaven ’t Horntje op Texel kun je de bus naar Den Burg nemen of een fiets huren. Ook in Den Burg kun je fietsen huren.

De route

 Startpunt

1IJstijdberg met tuinwallen

Je bent nu bij de Hoge Berg aangekomen, een glooiing in het landschap van 15 meter hoog. Dit is geen zandduin zoals je hier misschien zou verwachten, maar een stuwwal van kleileem uit de IJstijd. Loop of fiets gerust over enkele van de zijweggetjes. Neem de tijd om dit opmerkelijke landbouwgebied in je op te nemen. Uniek zijn vooral de vaak fraai begroeide ’tuunwoallen’. Dit zijn muurtjes van op elkaar gestapelde graszoden, waarmee de boeren vanaf de zeventiende eeuw hun weilanden afgrensden.

2De Waddel

De grijs gepleisterde stolpboerderij De Waddel stamt uit 1625. De schapenboerderij is volledig gerestaureerd en nog steeds in bedrijf. Onderweg kom je veel schapenboeten tegen, kenmerkend voor het Texelse landschap. Die werden gebruikt voor de opslag van hooi en werktuigen. De platte kant met de toegangsdeur staat meestal naar het noordoosten. Zo hebben de boeren zo min mogelijk last van de wind, die meestal uit het zuidwesten komt.
De Waddel
De Waddel

3Fort de Schans

Dit stervormige fort werd in de 16e eeuw aangelegd door Willem van Oranje. Zo wilde hij Texel en de voor de scheepvaart belangrijke Rede van Texel beschermen tegen de Spanjaarden. Ook in de gouden eeuw was Texel een zeer belangrijk punt voor de scheepvaart. Voor de rede lagen vaak honderden koopvaardijschepen van de VOC voor anker tot de wind gunstig was om uit te varen. Keizer Napoleon Bonaparte liet het fort vergroten en bouwden er nog twee steunforten bij: Redoute en Lunette. Natuurmonumenten heeft Fort de Schans recent gerestaureerd. Je kunt het fort gratis bezoeken.
Fort de Schans
Fort de Schans
Fort de Schans

4De Wezenputten

Je fietst hier over het Skillepaadje. Via de sloot langs dit paadje werden vroeger met kleine bootjes de tonnen water uit de Wezenputten vervoerd naar de haven in Oudeschild. De putten waren eigendom van het weeshuis in Den Burg, dat het water verkocht aan de schepen die vanaf de Rede van Texel vertrokken. Doordat het water uit De Wezenputten veel ijzer bevat is het lang houdbaar. Uitermate geschikt dus om mee te nemen op verre reizen. Tegnover De Wezenputten ligt Huize Brakestein.
De Wezenputten
De Wezenputten

5De Zandkuil

Voor een bezoekje aan De Zandkuil op de kruising Skillepaadje/Doolhof rechtsaf.De Zandkuil is in 1742 ontstaan. Inwoners groeven toen zand af op de Hoge Berg om de weg naar Fort De Schans te repareren. Aan het begin van de 20e eeuw kreeg De Zandkuil de status van natuurreservaat. Natuurbeschermer en oprichter van Natuurmonumenten Jac. P.Thijsse bracht hier vele uren door. In zijn bekende Verkade album Texel schrijft hij vol passie over De Zandkuil. De kuil met zijn beschutte en op het zuiden gelegen zandwanden is een uitgelezen plek voor graafwespen en graafbijen om hun nestholtes in te graven. Als je het weggetje vervolgt, tref je even verder het Doolhof aan je rechterhand.Keer na je bezoek aan De Zandkuil terug naar de kruising Skillepaadje/Doolhof. Fiets daar rechtdoor tot aan de T-kruising met de Schilderweg. Ga daar linksaf en neem daarna de eerste weg rechts (Middellandseweg).
De Zandkuil

6Troelje en De Snippen

Je komt nu langs twee natte natuurgebieden: Troelje en De Snippen. Vanaf de weg zijn de vele vogels die bij het water rondscharrelen goed te zien. In het voorjaar broedt hier een groot aantal weidevogels, waaronder de grutto en de tureluur. Daarnaast zijn er talloze wadvogels die zich vooral tijdens hoogwater in de binnendijkse natuurgebieden ophouden.
Troelje en De Snippen
Troelje en De Snippen

7Ottersaat

In deze zoute kwelplas liggen een aantal kleine eilanden. Alleen planten die goed tegen zout bestand zijn, overleven hier, zoals zeekraal, zeeaster en aardbeiklaver. In het voorjaar kun je hier honderden nesten zien van de broedende visdief, kluut en de kokmeeuw. Bekijk de vogels vanuit de vogelkijkhut.
Ottersaat
Ottersaat
Ottersaat

8Dijkmanshuizen

Vanaf de dijk kijk je uit op Dijkmanshuizen. Natuurmonumenten houdt de rietvelden van Dijkmanshuizen flink nat met Zaanse molentjes. Een deel van het riet wordt in de winter geoogst en gebruikt voor de daken van boerderijen. Vogels vinden in het riet een ideale schuilplaats. Rietzanger, kleine karekiet en rietgors nestelen graag in de riethalmen. Het 90 hectare grote natuurgebied bestaat voor een groot deel uit afgegraven kleigrond en ligt gemiddeld zo’n 50 centimeter lager dan de omgeving. Door lokale hoogteverschillen zijn er drogere en nattere gedeelten. Dat levert een grote diversiteit aan planten op. Er komen maar liefst 13 bedreigde plantensoorten voor, zoals orchideeën. Scan het informatiebord en bekijk het filmpje met de boswachter!
Dijkmanshuizen
Dijkmanshuizen
Dijkmanshuizen

9Eendenkooi bij Spang

Aan je linkerhand ligt de eendenkooi van Spang met het gerestaureerde kooikerhuisje. In het hoogseizoen kun je de kooi bezoeken. Ga links de dijk af en volg Dijkmanshuizen. Kijk voor openingstijden op www.natuurmonumenten.nl/texel
Eendenkooi bij Spang
Eendenkooi bij Spang

10De Zandkes

Tussen de oude en de nieuwe waddendijk ligt een kleine brakke polder. De ondiepe waterplassen maken het natuurgebied geliefd bij steltlopers en eenden. De plassen hebben elk een andere ontstaansgeschiedenis. Waar de meest noordelijke plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1595, is de middelste plas speciaal gegraven voor de vogels. In het voorjaar heb je een goede kans om hier bergeenden, grutto’s en kluten te zien. De zuidelijkste plas is een leemput waar in de jaren dertig leem werd uitgegraven om de oude zeedijk te versterken.
De Zandkes
De Zandkes
De Zandkes

11Minkewaal

Bij dit binnendijks gelegen plasje ligt een betonnen wand met allemaal gaatjes. Deze is speciaal aangelegd voor de oeverzwaluwen. Zij maken er hun nest in.
Minkewaal
Minkewaal

12Wagejot

Wagejot was nog niet zo lang geleden een gewoon stuk wad. Na de aanleg van de nieuwe zeedijk in 1977 ontstond er een drassige vlakte tussen de oude en de nieuwe zeedijk. In het ondiepe, brakke water leven volop visjes, insecten en algen. Met hun lange snavels halen de vogels slakken, wormen, schelpen en garnalen uit de slikkige bodem. Er zijn speciale vogeleilandjes in aangelegd. In mei en juni kun je de jonge kluten en visdiefjes van dichtbij volgen.
Wagejot
Wagejot
Wagejot

13De Schorren

Schorren is eigenlijk een ander woord voor kwelders. Dit zijn de hoger gelegen delen die aan de voet van de waddendijk liggen. Alleen bij spring- of stormvloed staan de kwelders onder water. In dit ruige getijdengebied broeden onder meer noordse stern, eidereend en lepelaar. In 2013 werden maar liefst 160 paar broedende lepelaars geteld! Om de vogels rust te gunnen kun je De Schorren uitsluitend van grote afstand aanschouwen. Neem dus je verrekijker mee. Je kunt dit vogelgebied wel in tijdens een excursie. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/texel. Op De Schorren vind je alleen planten die goed tegen zout kunnen. Bijvoorbeeld zeekraal, lamsoor, zeeaster en zoutmelde. Met hun wortels houden ze het slib uit de zee vast. Toch slaan de kwelders gemakkelijk weg door de golven. Met zogenaamde rijsdammen wordt dit voorkomen.
De Schorren
De Schorren
De Schorren

14Utopia

Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Die zijn speciaal voor ze aangelegd. Bij hoog water vluchten de vogels van de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. In het lage water vinden ze voedsel. Dit gebied was vroeger in gebruik voor de landbouw. Natuurmonumenten heeft het recent omgetoverd tot belangrijk broed- en voedselgebied. De machines waren nog niet weg of het werd in gebruik genomen.
Utopia
Utopia
Utopia

15Drijvers Vogelweid de Bol

In dit weidegebied zie je altijd vogels! In het voorjaar broeden in de bloemrijke graslanden vele weidevogels. Bij hoogwater vluchten de wadvogels naar deze veilige plek achter de waddendijk. In het winterseizoen zijn hier grote groepen smienten en rotganzen te zien. De molen waar je langs fietst heet de Molen van het Noorden.Vanaf de Lancasterdijk sla je rechtsaf de Oosterweg in. Via het dorpje Oosterend fiets je weer terug naar het beginpunt in Den Burg.
Drijvers Vogelweid de Bol
Drijvers Vogelweid de Bol
Drijvers Vogelweid de Bol
Texel

Wat wij hier doen

Ruimte voor vogels

Natuurmonumenten beschermt de natuur op Texel al bijna honderd jaar: de eerste aankoop, in polder Waalenburg, dateert uit 1909. In 1926 volgde een andere mijlpaal: de aankoop van de Zandkuil, leefgebied van wilde bijen en graafwespen. Het is nog altijd het enige insectenreservaat van Nederland. Sindsdien stelde Natuurmonumenten steeds meer parels in het landschap veilig. Er zijn plekken waar vogels broeden, waar zeldzame planten groeien, plaatsen waar nat en droog en zout en zoet elkaar ontmoeten. Die vergen beheer op maat: van kleinschalig maaien tot het open houden van waterrijke plekken en broedplaatsen voor kustvogels. We werken hier samen met enthousiaste vrijwilligersgroepen die zich in verschillende taken hebben gespecialiseerd. In Waalenburg houden we het gebied geschikt voor weidevogels samen met Natuurboerderij Plassendaal. Soms zijn ook grote ingrepen nodig. Kustvogels hebben steeds minder geschikte broedplekken op de stranden en het wad. Dat komt door voorjaarsstormen, de verhoging van de zeespiegel en verstoring. Voor hen scheppen we broedgelegenheid op nieuwe schelpenstrandjes langs de vogelboulevard. Het werkt; soorten keren weer terug en natuurliefhebbers genieten van de vogelgeluiden op dit ultieme vogeleiland.

Word lid
34.91 km

Fietsroute Texel