Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Wandelen

Wandelroute Noordkaap - Texel

Wandelen

Wandelroute Noordkaap - Texel

Wandel in alle rust over de waddendijk, Fort De Schans en over het Skillepaadje. Doorkruis kruidige landerijen en natte graslanden. Laat je omringen door zilvermeeuwen, eidereenden, Texelse schapen en grutto’s. Maar geniet ook van de bedrijvigheid in Oudeschild, de thuishaven van de Texelse kottervloot. De geschiedenis van jutters, zeelui en de VOC ligt hier en in het museum Kaap Skil voor het oprapen!

Let op: In het broedseizoen (april, mei, juni) is de route door de Apotheek afgesloten. Volg dan de alternatieve route langs de Hoge Berg en De Zandkuil. Volg de aanwijzingen in het veld.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

  • START

Startpunt - Haven Oudeschild

Haven 2, 1792 AE Oudeschild

Aanreisinformatie auto

Vanaf de veerhaven ’t Horntje volg je de Pontweg richting Den Burg. Neem afslag 4 richting Oudeschild (Redoute, later Bolwerk). Volg de weg steeds rechtdoor. In een bocht naar links vind je aan je rechterhand de haven van Oudeschild en een parkeerterrein.

Aanreisinformatie openbaar vervoer

Oudeschild is vanaf veerhaven ’t Horntje en Den Burg bereikbaar met buslijn 29, met de Telekomtaxi, of natuurlijk per fiets. Fietsen zijn te huur op het Veerhavenplein.

Praktisch

Kaap Skil, museum van jutters en zeelui

De route

 Startpunt

1Haven van Oudeschild

De naam Oudeschild komt waarschijnlijk van het woord schild. Dat vroeger zoiets betekende als: modderbank of schelpenbank in zee. Het dorp ligt ook iets hoger dan zijn omgeving. De Texelse kottervloot heeft zijn thuishaven in Oudeschild . Elke vrijdagochtend lopen hier de kotters binnen en is er volop activiteit. De schepen opgeruimd en schoongemaakt. De touwen ontknoopt en de netten gerepareerd. Het weekend kan beginnen!  Steek de parkeerplaats over en ga via een trap de waddendijk op. Bovenop de dijk rechtsaf.

2Waddendijk

De waddendijk is verschillende keren opgehoogd en is nu op Deltahoogte: 7,45 meter boven NAP. De eidereend en zilvermeeuw kun je hier volop in actie zien. De zilvermeeuw eet graag de mosselen die gehecht zijn op de basaltblokken. De meeuw laat de losgepikte mossel in zijn vlucht van grote hoogte op de stenen kapot vallen. Zo ligt het mosselvlees hapklaar op het basalt! In de wintermaanden kun je hier de steenloper zien. In de zomer trekt hij weer verder naar Canada of Groenland.Je loopt ongeveer 1 kilometer langs de dijk met aan je linkerzijde prachtig uitzicht over de Waddenzee. Bij de eerste fietsersovergang ga je de dijk over en vervolgt de weg aan de andere kant van de dijk (Bolwerk).

3Fort Lunette

Je bent bij Fort Lunette. In de verte zie je de 'Hoge Berg' liggen.Fort Lunette is een nevenfort: bedoeld als flankbescherming van Fort De Schans. Fort Lunette is aangelegd in 1811 en bestond uit een gracht en een aarden wal. Mocht de vijand zich op het Skillepaadje of in Oudeschild bevinden, dan kon men die vanuit het fort beschieten. De aarden wal van Fort Lunette is rond 1930-1935 afgegraven. De grond werd gebruikt voor het ophogen van de waddendijk. Sla de eerste weg rechtsaf (Schansweg).

4Fort de Schans

Voor een uitstapje naar het fort volg je het paadje aan je linkerhand. Wandel rond over het stervormige fort en bekijk het kanon. Van de Oranjes...Fort De Schans kent een bewogen geschiedenis. Willem van Oranje liet het fort in 1574-1575 bouwen om Texel te beschermen tegen de Spanjaarden. Een eeuw later werd De Schans uitgebreid met kazernes, poorten en een kruitmagazijn. Nu moest het fort ook de Rede van Texel beschermen. Daar lagen de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te wachten op de juiste windrichting om af te varen....tot NapoleonIn de Franse tijd (1810 tot 1813) werden de nevenforten Lunette en Redoute aangelegd. Napoleon bemoeide zich persoonlijk met de plannen en kwam de werken inspecteren. Bijzonder trots was hij op de uitbreiding van Fort de Schans. Door het ophogen van de waddendijk werd het stervormige fort De Schans gehalveerd. Nu is het fort gerestaureerd en zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie van rond 1813. Ditmaal zonder het wakend oog van de keizer. Vervolg de Schansweg. Na ongeveer 1 minuut (vóór de vaart) rechts door een hekje langs het bordje ’Noordkaap’. Je volgt het graspad langs de sloot.

5De Apotheek

Aan je rechterhand ligt 'De Apotheek'.Vanwege de vele soorten planten en grassen draagt dit brakke grasland de naam de Apotheek. Vroeger bracht men hier de zwakke en zieke schapen om aan te sterken. Natuurmonumenten maait de landerijen pas na 1 juli. De kieviet, tureluur, grutto en scholekster krijgen zo de tijd zich te nestelen tussen de graspollen. Allemaal grondbroeders, maar met verschillende nesten. Het nest van de scholekster is een ondiep kuiltje, bekleed met steentjes en uitwerpselen. Overhangende verweven grasstengels vormen het afdakje boven het met stengels beklede nest van de tureluur.Het graspad eindigt bij het Skillepaadje. Ga hier linksaf over de sloot.

6Büttikofers Mieland

Rechts van het pad ligt Büttikofers Mieland.Dit grasland is behoorlijk nat. Biezensoorten voelen zich daarom thuis. Net als in de Apotheek wordt hier pas na 1 juli gemaaid. In de plasjes foerageert onder andere de watersnip. Met zijn lange, rechte snavel is hij, met zijn snelle, ritmische kopbewegingen, op zoek naar kleine waterbeestjes. De wilde eend, slobeend en kuifeend doen zich hier tegoed aan waterplanten. De kokmeeuw komt ook graag in Büttikofers Mieland.Vervolg het pad.

7Skillepaadje

Je staat bij Huize Brakestein en de Wezenputten.Het Skillepaadje en de Skilsloot vormden een belangrijke verbinding tussen de Wezenputten en Oudeschild. Het water uit de Wezenputten bij Huize Brakestein (huis aan de put) werd in tonnen met bootjes naar de dijk vervoerd, over de dijk gehesen en naar de schepen gebracht. Het ijzerhoudende water bleef ongeveer drie maanden drinkbaar en was daarom zeer geliefd bij zeelui. De opbrengst van de verkoop kwam ten goede aan het weeshuis. Vandaar de naam: de Wezenputten.Ga weer terug over het Skillepaadje. Aan het einde van het pad (bij het informatiepaneel) ga je rechtdoor. Dan de tweede straat links (De Ruyterstraat). Vervolg deze straat.

8Oudeschild

Het dorp Oudeschild ontstond rond 1600. Naarmate de Rede van Texel belangrijker werd, breidde de plaats zich uit. In het bedrijvige dorp woonden en werkten allerlei ambachtslieden: touwslagers, zeilmakers, scheepstimmerlieden en kuipers. De scheepvaart en haven waren hun werkgever en kost. In de enkele stenen huizen in het dorp woonden beambten van de VOC en hoge functionarissen van de marine: de Admiraliteit.Ga aan het einde van De Ruyterstraat links (Barentszstraat). Eerste link (Heemskerckstraat).

9Kaap Skil

Op Heemskerckstraat 9 vind je Kaap Skil, Museum van Jutters & Zeelui.De molen ’de Traanroeier’ staat centraal op het terrein van het museum. Daaromheen staan de smederij, een schuur voor reddingboten, een graanpakhuis en enkele wierschuren. Je kunt bij Kaap Skil van alles zien op het gebied van visserij, scheepsarcheologie, VOC en natuurlijk strandjutten! Hier kun je duizenden gejutte spullen bewonderen.Keer terug en ga aan het einde van de Heemskerckstraat via een trap de dijk over naar de haven van Oudeschild. Onder aan de dijk rechtsaf en langs het water links.

10Varen naar het wad

Je bent weer terug bij het beginpunt van deze wandelroute.Hier vertrekken de boottochten van Natuurmonumenten. Vaar eens mee met de kotter TX20-Orion en bezoek een wadplaat met de gidsen van Natuurmonumenten. Kijk voor vertrektijden op www.natuurmonumenten.nl/texel of boek je tocht bij het loket in de haven.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.