Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Droom voor het Haringvliet komt uit: 13,5 miljoen uit Droomfonds Postcode Loterij

26 januari 2015 | Jeffrey van Heck

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, ontvingen WNF, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer het Droomfonds van €13,5 miljoenvoor het project ‘Natuurherstel Haringvliet'.

Droom voor het Haringvliet komt uit: 13,5 miljoen uit Droomfonds Postcode Loterij

<p>Als Rijkswaterstaat in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier zet, komt er weer ruimte voor eb en vloed en mengt het zoete rivierwater zich met het zoute water van de zee. Een geweldige kans voor de natuur, want in het zogenaamde brakke en bewegende water kunnen allerlei verloren ecosystemen zich weer herstellen. Maar dat gaat niet zonder hulp. De toekenning uit het Droomfonds is dan ook een groot geschenk aan de deltanatuur.</p>
<h3>Unieke samenwerking</h3>
<p>‘<em>Natuurherstel Haringvliet</em>’ is een bijzonder project waarbij we als Natuurmonumenten samenwerken met Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en Sportvisserij Nederland. Het doel is het unieke landschap van slikken, schorren en rietvelden te herstellen waar vissen en vogels zich thuis voelen. Zo gaan we mosselbanken herstellen, een visvriendelijke sluis aanleggen, de hier uitgestorven steur herintroduceren en de commerciële bevissing terugdringen. Het gebied wordt ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere uitkijktorens en aanlegsteigers.</p>
<h3>Investeren</h3>
<p>Natuurmonumenten gaat als mede-initiatiefnemer ruim €6 miljoen investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree. Ook de 100 hectare bestaande natuur binnen de Korendijkse slikken wordt versterkt. Op de oostpunt van Tiengemeten komt een aanmeersteiger voor rondvaartboten en een aantal dagligplaatsen voor pleziervaart.</p>
<h3>Beschermen en sterker maken</h3>
<p>"Natuurmonumenten zet zich al 110 jaar in om in Nederland natuur te beschermen en sterker te maken. Het is geweldig dat wij nu met vijf andere organisaties zo’n grote bijdrage kunnen leveren aan deze iconische natuur’’, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. "En iedereen kan daar volop van genieten: straks kun je vanuit hartje Rotterdam rechtstreeks met de aqualiner naar Stellendam voor verse Noordzeegarnalen of naar Tiengemeten voor een wandeling en een pannenkoek.’’</p>
<p> Video of Droomfonds Nationale Postcode Loterij voor Haringervliet - Natuurmonumenten 2015</p>

Boswachter Jeff
Jeffrey van Heck