Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw leefgebied voor noordse woelmuis in de Taartpunt in Tienhoven

26 maart 2024 | Tamara Overbeek

In de Taartpunt in Tienhoven heeft Natuurmonumenten 5 ha grond ingericht voor noordse woelmuizen en moerasvogels. “De leefgebieden van deze dieren staan steeds meer onder druk door het ontbreken van een wisselende waterstand in de polder,” vertelt boswachter Dirk – Jan van Roest.

Noordse woelmuis

Maatregelen

“In de Taartpunt hebben we op een aantal percelen de voedselrijke bovenlaag afgeschraapt; natuurvriendelijke (flauwe) oevers aangelegd en een windmolentje geplaatst om het waterpeil hoger te kunnen zetten", legt Dirk-Jan van Roest uit. "Deze maatregelen zorgen uiteindelijk voor een meer voedselarme en natte omgeving waar noordse woelmuizen afhankelijk van zijn. Maar ook vaak zeldzame moerasvogels zoals roerdomp, kleine karekiet en rietzanger profiteren hiervan.”

Wisselend waterpeil

Het opzetten van het waterpeil zal niet meteen gebeuren. De mogelijkheid bestaat namelijk dat aangrenzende percelen ook natter worden door stijging van het grondwaterniveau. Daarom gaat Natuurmonumenten eerst een jaar lang het grondwaterniveau in de omliggende percelen meten. Met deze nulmeting wordt in kaart gebracht of er nadelige effecten zijn op de omliggende gronden, wanneer het water wordt opgezet. Als er geen nadelige effecten te verwachten zijn, mag het waterpeil variabel tot 30 cm opgezet worden.

Noordse woelmuis

Noordse woelmuizen zijn vrij zeldzaam in Nederland, omdat ze de concurrentiestrijd met andere woelmuizen verliezen. Het is een endemische soort, wat betekent dat het een unieke ondersoort is die alleen in Nederland voorkomt. Noordse woelmuizen zijn gebaat bij een waterpeil op maaiveldniveau, puur omdat andere woelmuizen dan vertrekken. Hij maakt zijn nestje namelijk hoog en droog in een pol moerasvegetatie zoals lisdodde, gele lis of riet. “Onlangs zijn er drie noordse woelmuizen ontdekt in de braakballen van een kerkuil aan de Dwarsdijk, hemelsbreed nog geen 1,5 kilometer van het gebied af,” vertelt Dirk-Jan van Roest. “Heel fijn om de bevestiging te krijgen dat er nog steeds noordse woelmuizen leven in dit gebied en dat wij met dit project kunnen bijdragen aan hun leefgebied.”

Vredevoetpad

Tijdens de werkzaamheden was een deel van het Vredevoetpad – en daarmee ook het klompenpad – omgeleid. Binnenkort zal het wandelpad opnieuw worden ingezaaid en zal het afhankelijk van de groei van de nieuwe grasmat weer worden opengesteld. Dit zal naar verwachting rond de zomer zijn.

Natura 2000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden voor planten- en diersoorten die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. De werkzaamheden worden betaald met subsidie van de provincie Utrecht.

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek