Ga direct naar inhoud

Project moerasvogels Taartpunt

In de Taartpunt in Tienhoven biedt Natuurmonumenten moerasvogels en noordse woelmuizen een helpende hand. “De leefgebieden van deze dieren staan steeds meer onder druk, daarom gaan we deze vergroten, zodat ze makkelijker kunnen eten en broeden.” vertelt boswachter Dirk-Jan van Roest.

Zeldzame Noordse woelmuis breidt zijn leefgebied uit op Tiengemeten

Maatregelen

De inrichting van deze percelen bestaat uit meerdere maatregelen zoals:

  • plaggen (het afschrapen van de voedselrijke bovenlaag),
  • het aanleggen van natuurvriendelijke (flauwe) oevers (nvo)
  • het plaatsen van een windmolen om het waterpeil op te kunnen zetten.

Op de kaart onderaan deze pagina staat de locatie van deze maatregelen. De verwachting is dat we eind oktober 2023 gaan starten met dit project.

Omleiding wandelpad

Het wandelpad dat door de Taartpunt loopt zal tijdens de werkzaamheden niet begaanbaar zijn en daarom wordt het tijdelijk verlegd. De wandelroutes Vredevoetpad en klompenpad 'Zoddenpad' zullen daarom ook tijdelijk worden omgeleid. Dit wordt in het veld aangegeven middels bebording.

Waterpeil

Het opzetten van het waterpeil zal niet meteen gebeuren. De zorg leeft namelijk dat aangrenzende percelen ook natter worden door stijging van het grondwaterniveau. Daarom gaan we eerst een jaar lang het grondwaterniveau in de omliggende percelen meten. Door deze nulmeting kunnen we in kaart brengen of er eventuele nadelige effecten zijn op de omliggende gronden, wanneer in het projectgebied het water wordt opgezet. Als er nagenoeg geen nadelige effecten te verwachten zijn, mogen we daar het peil 30 cm opzetten.

Natura 2000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden voor planten- en diersoorten die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. De werkzaamheden worden betaald met subsidie van de provincie Utrecht.

Op de kaart hieronder staan de locaties van de maatregelen aangegeven.

 

Maatregelenkaart project Taartpunt Tienhoven

Maatregelenkaart