Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Wandelen

Wandelroute Haven Rattekaai, vlakbij Rilland

Wandelen

Wandelroute Haven Rattekaai, vlakbij Rilland

Verborgen in de kom van de Oosterschelde achter de dijken doemt een prachtig landschap op van slikken, schorren en getijdegeulen. Meerpalen en stukken steiger markeren de geschiedenis van het oude getijdenhaventje ‘Haven Rattekaai’, dat onderdeel is van het Verdronken Land van Zuid-Beveland.

Haven Rattekaai is ontstaan na het bedijken van de naburige Eerste Bathpolder in 1856 als handelshaventje voor Rilland. Vooral in de periode tussen 1850 en 1950 werden landbouwproducten over water vervoerd. Vanuit het getijdenhaventje werden suikerbieten naar de fabriek gebracht.

Broeden en opvetten

Tegenwoordig voert de natuur de regie, en vormen de slikken en schorren een belangrijk gebied voor tientallen vogelsoorten. In het voorjaar is het natuurgebied een belangrijke broedlocatie, terwijl er tijdens de vogeltrek nog eens honderden kustvogels neerstrijken om uit te rusten en op te vetten.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

  • START

Aanreisinformatie auto

Haven Rattekaai is te bereiken vanaf de snelweg A58 via afslag 32 (Rilland). Volg de borden Tholen tot de eerste rotonde, neem hier de derde afslag. Neem hierna de eerste afslag links het Middenhof in. Volg de weg ter hoogte van de buurtschap naar rechts. Rijd deze helemaal uit tot de weg op de zeedijk omhoog gaat. Sla voor de dijkverhoging rechtsaf. Via de kleine buurtschap bereik je na een paar honderd meter Haven Rattekaai. Houd aan het einde links aan en sla niet de Mosselkreek in. Het startpunt ligt namelijk in het verlengde van de weg Middenhof.

De route

 Startpunt

1Muraltmuur

Bijzonder aan Haven Rattekaai is de betonnen bekleding van het havenhoofd volgens het 'systeem de Muralt'. R.R.L. Muralt ontwierp deze betonglooiingen en de muraltmuren op de dijk rond de haven. Muraltmuren zijn kleine betonmuurtjes op de kruin van de dijk, bedoeld als dijkverhoging. Op het rijksmonument van Haven Rattekaai ligt een plaquette die herinnert aan het aanbrengen van betonwerk volgens het ‘systeem de Muralt’ (1912).
Muraltmuur
Muraltmuur

2Zandhonger

Slikken, schorren en zandplaten kenmerken de bijzondere natuur van de Oosterschelde. Door de aanleg van de stormvloedkering eind jaren '80 is het getij met 30% afgenomen, waardoor het getij niet sterk genoeg meer is om de afbrokkelende platen op te hogen. Dit noemen we zandhonger. Dankzij de gunstige ligging worden de schorren van Rattekaai gelukkig nog redelijk intact gelaten.
Zandhonger
Zandhonger

3Bijzondere planten

Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is een natuurgebied met slikken en schorren, waar vooral strandkweek en Engels slijkgras groeit. Het slijkgras breidt zich snel uit over de schorren, wat de bijnaam ‘schorrenpest’ opleverde. Ook planten als de zeekraal, lamsoor en gewone zoutmelde groeien hier.
Bijzondere planten
Bijzondere planten

4Kustbroedvogels

Het natuurgebied is een belangrijke broedplaats voor wilde eenden en steltlopers als strand- en bontbekplevieren, tureluurs en scholeksters. Ook vormt het gebied tijdens de vogeltrek een belangrijke stop voor vogels om te rusten en op te vetten voor hun lange reis. Het hele jaar door kun je vanaf de zeedijk bij Rattekaai vogels spotten.
Kustbroedvogels
Kustbroedvogels
Kustbroedvogels
Kustbroedvogels
Kustbroedvogels
Kustbroedvogels

5Strekdammen

Om het oude getijdenhaventje en het schorrengebied zoveel mogelijk te sparen, is gekozen voor de aanleg van een strekdam voor het schorrengebied in de Oosterschelde. Een strekdam is een dam in zee langs de kust, bedoeld om golfslag te breken en daarmee afkalving tegen te gaan. Door die aanpak hoefde er minder ingegrepen te worden in de zeedijk. Daardoor werd beschadiging van het nabijgelegen schor voorkomen. In de strekdam zijn op verschillende plekken openingen gemaakt om het water in het gebied te laten.
Strekdammen
Strekdammen

6Bruine kiekendief

De rietkragen in het oostelijk deel van het natuurgebied vormen een belangrijke schuil- en broedplaats voor de bruine kiekendief. De bruine kiekendief is een echte rietvogel. Met de nabijheid van de schorren heeft de bruine kiekendief een groot gebied om te jagen op kleine vogels en hun kuikens. Maar ook kleine zoogdieren worden graag gepakt.
Bruine kiekendief
Bruine kiekendief

7Ree

In het bosje aan de oostzijde van Rattekaai maak je kans om oog in oog met een ree te staan. Met name in de ochtend- en avondschemer zoeken de reeën de bosranden op om op zoek naar voedsel te gaan. Uitschieters van jonge boompjes, knoppen, vruchten van bomen en kruidachtige planten als klaver en paardenbloem staan op het hoofdmenu.
Ree
Ree

8Lijsterachtigen

Het bosje kent een rijke begroeiing van bessenstruiken waaronder de vlierbes en meidoornbes. Lijsterachtigen als de zanglijster, kramsvogel en koperwiek storten zich in het najaar massaal op overrijpe bessen. 
Lijsterachtigen
Lijsterachtigen
Lijsterachtigen
Lijsterachtigen

9Eindpunt

Je bent aangekomen bij het eindpunt. Ben je nog niet uitgewandeld? Kijk hier voor wandelroutes in de provincie!
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.