Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vorderingen PAS-aanpak Vijftig Bunder

12 oktober 2020 | Hanne-Wil Kievitsbosch

De aanpak en ontwikkelingen op de Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos vorderen gestaag. De werkzaamheden in het kader van de stikstof problematiek zijn sinds enkele weken in volle gang. Op de plekken waar in 2018 het natuurlijk ontstane bos is gekapt wordt het achtergebleven strooisel verwijderd. Onderstaand bericht is opgesteld door de LC Groningen.

PAS_Vijftig_Bunder

Werkzaamheden en ontwikkeling

Langs de Tolhuisweg in Midlaren is inmiddels gestart met het verwijderen van dit strooisel. Vaak gaat het om een dun laagje van enkele centimeters. Na het verwijderen van het strooisel ligt het terrein er kaal en open bij. Een deel daarvan is reeds zichtbaar.

Uiteindelijk zal zich op de Vijftig Bunder een schrale vegetatie met heide ontwikkelen zoals ook in het verleden het geval is geweest. Om dit proces te versnellen en te helpen onderzoekt Natuurmonumenten of er maaisel met daarin zaden van een vitaal heidegebied zoals het Dwingelderveld uitgestrooid kan worden.

Aan de noordzijde van het gebied van de Vijftig Bunder en Tolhuisweg, het zogenaamde landje van Malle Marie, ligt een mooi voorbeeld. Hier is enkele jaren geleden de voedselrijke bovenlaag verwijderd ten behoeve van de heide. Inmiddels heeft zich op dit stuk aan de zuidzijde van het Noordlaarderbos al een prachtig heideveld ontwikkeld.

Verzuring en voorkomen ontwikkeling bosrijk gebied

Er is inmiddels op de Vijftig Bunder eveneens gekeken naar de bodemchemie van het gebied. Hieruit blijkt dat de bodem behoorlijk is verzuurd mede ontstaan door de enorme stikstof depositie in het ruime gebied om de Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos. Om deze verzuring verder tegen te gaan zal het terrein worden bekalkt. Dit zal na afronding van de grond werkzaamheden worden uitgevoerd.

Op de oude heidekern van de Vijftig Bunder zal op diverse plaatsen in het gebied delen worden geplagd. In het bijzonder op die gebieden en plekken die gevoeliger zijn voor verruiging met braam en berkenbos. Dit om te voorkomen dat de Vijftig Bunder snel weer ontwikkelt naar een bosrijk gebied zoals het in de afgelopen decennia is geweest. Daarmee zou de ontwikkeling van heidegebied teniet worden gedaan. Het gaat bij het plaggen om een dun laagje van materiaal van de bodem structuur.

In de afgelopen jaren hebben verschillende soorten runderen in het gebied begraast. Het beheer met koeien en schapen zal in de komende maanden worden geevalueerd. Dit kan mogelijk leiden tot een aangepaste begrazing van het gebied dat beter past in de nieuwe structuur van het terrein.

Voortgang

Er wordt al enkele weken enorm veel werk gezet. Dit zal ook nog wel enkele weken duren voor het geheel is geplagd en het strooisel is verwijderd. Uiteindelijk krijgt hiermee het gebied en nieuw aanzicht met hopelijk die prachtige paarse hei en natuurlijk andere vogels, insecten en reptielen.

Dankzij ondersteuning van particulieren, leden van Natuurmonumenten en sponsoren is deze ontwikkeling in gang gezet.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe