Ga direct naar inhoud

Samenwerking bio-boeren: Natuurmonumenten en boeren

Onze natuurgebieden in Midden-Delfland zijn veelal weidse polders met koeien, weidevogels en bloemen. Samen met een aantal boeren werken we aan het behoud van dit oer-Hollandse landschap. En dat is niet gemakkelijk. Om graslanden geschikter te maken voor weidevogelkuikens moet er anders geboerd worden. Eigenlijk zoals het in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebeurde. Onderstaande bio-boeren, aangesloten bij agrarische natuurvereniging Vockestaert, doen dat al geruime tijd!

Koeien voor de skyline van Rotterdam

Arie van den Berg van Hoeve Ackerdijk

Arie laat z’n koeien grazen op graslanden van Natuurmonumenten. Het biologische bedrijf heeft een eigen kringloop met ruimte voor natuur. Als je in het voorjaar op zijn boerderij loopt, zie je pinksterbloemen en hoor je weidevogels.

Boer Arie: "Omdat we als biologisch bedrijf slechts beperkt gebruikmaken van meststoffen, is ons land aantrekkelijk voor weidevogels. Jaarlijks tel ik dertig tot veertig nesten van grutto’s, tureluurs, kievieten en scholeksters."

Boerderij met maatschappelijke functie

De stad rukt op, daarom koos Hoeve Ackerdijk bewust voor een maatschappelijke functie. Boer Arie: “We hebben hier ook een kinderdagverblijf geopend. Daarnaast ontvangen we dertig tot veertig schoolklassen per jaar. Kinderen hebben hier letterlijk de ruimte en mogen vies worden. Ook zijn we één dag in de week een zorgboerderij.”

De koeien van Hoeve Ackerdijk leveren niet alleen melk, maar ook heerlijk vlees. Jaarlijks laat Arie zo’n vijf koeien slachten door een lokale slager. Kijk voor meer informatie op www.hoeveackerdijk.nl

Boer Arie van den Berg in Midden-Delfland

Jan Duijndam van Hoeve Biesland

Hoeve Biesland wil de bewoners van de regio bewust én onbewust de kracht van de natuur laten ervaren. Dat doen ze door activiteiten te ontplooien waarbij mensen de polder kunnen beleven. En door alle natuurlijke, biologische producten die de Hoeve voortbrengt.

Boeren zoals 100 jaar geleden, met moderne middelen

Ze willen zelf op de best mogelijke manier met de natuur omgaan. Daarom werken ze volgens het principe Boeren voor Natuur: zoals 100 jaar geleden, maar met moderne middelen. Zo’n 100 jaar geleden was het heel gewoon dat de boer het land beheerde en voedsel produceerde. Dat zorgde voor een hoge biodiversiteit.

Men moest toen heel creatief zijn met het bepalen wat er van het land kwam. Dus nu ook. En echt alles moet benut worden, want alles heeft zijn eigen rol in de kringloop. Zo hoort het ook in de natuur. Ze hebben er echter nog een stapje bovenop gedaan door biologisch-dynamisch te gaan boeren. Bio-dynamisch boeren betekent dat alle kringlopen gesloten zijn en dat er een gezonde samenhang is tussen mens, dier, natuur en kosmos.

Voor meer informatie over hun activiteiten en producten ga je naar www.hoevebiesland.nl.

Kievit in boerenland

Jeroen van der Kooij van Hoeve Rust-Hoff

Tegen de gemeentegrens met Vlaardingen aan ligt het biologische veehoudersbedrijf van Jeroen van der Kooij. Ingeklemd tussen de A20 en terreinen van Natuurmonumenten weet Jeroen de balans te vinden tussen contact met de consumenten (adoptiekoeien), natuurbeheer (grazen van zijn vee in het Natuurmonumentengebied) en een gezonde financiële bedrijfsvoering. Continu verbetert hij zijn processen om met zijn koeien nog natuurlijker melk en vlees produceren.

Goed voor de weidevogels

Sinds Rust-Hoff omgeschakeld is naar biologisch, zijn de deuren van Natuurmonumenten wijd open gegaan. "We gebruikten al 6/7 hectare gebied van Natuurmonumenten, daar kwam al snel 15 hectare bij en nu pachten we in totaal 42 hectare. De contacten zijn heel goed en wij hebben hierdoor de mogelijkheid om te extensiveren en bijvoorbeeld later te beginnen met maaien."

Dit laatste komt de weidevogelstand ten goede, Jeroen is ook Weidevogelboer. "We laten ons echt door de vogels leiden. Door de ganzen wordt er sowieso laat gemaaid. Vóór 1 juni hoef ik niet te maaien."

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid