Ga direct naar inhoud
Nieuws

Record aantal kievitsbloemen in Groote Buitenlanden

29 april 2021 | Martine Otten

Sinds 1998 worden in de Groote Buitenlanden (de weilanden langs de dijk van Vollenhove naar Zwartsluis) de kievitsbloemen geteld. Dit wordt jaarlijks gedaan om de verspreiding van deze zeldzame bloem in kaart te brengen. Dit jaar is het recordaantal van 880 kievitsbloemen, waarvan 23 wit, geteld door vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten. Een heel mooi resultaat en een teken dat het beheer van deze gebieden bijdraagt aan het behoud van deze zeldzame bloem.

Kievitsbloemen

Zeldzaam en beschermd

De wilde kievitsbloem, ook wel Zwolse tulp genoemd, is een zeer zeldzame en beschermde bloem. Ongeveer 95% van de Nederlandse kievitsbloemen zijn te vinden langs het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht. Voor behoud van deze soort is het goed beheren van het groeigebied van groot belang. En dat is niet heel makkelijk, aangezien dit plantje nogal veeleisend is. Zo mag de grond niet teveel bemest worden, mag de grondwaterstand niet teveel veranderen én dient het leefgebied om de paar jaar (maar het liefst jaarlijks) te overstromen. En zelfs als alle condities perfect zijn, doet de kievitsbloem er nog 8 jaar over om van zaad tot bloem te bloeien.

Aangepast beheer

Sinds Natuurmonumenten het beheer van dit gebied in 1997 heeft overgenomen, is ingezet op het verschralen (armer maken) van de grond. Zo wordt de grond niet bemest en wordt later in het jaar gemaaid. Sinds een paar jaar wordt het gebied ook extra vernat. Door de stijgende lijn in het aantal kievitsbloemen dat jaarlijks wordt geteld, is te zien dat deze maatregelen een positief effect hebben.

Late bloei

Het tellen wordt altijd gedaan in april, wanneer de kievitsbloemen bloeien. De paarse en enkele witte bloemen in de vorm van hangende klokken vallen goed op in het groene grasland. Door het koude weer van de afgelopen weken bloeiden de kievitsbloemen dit jaar wel een paar weken later dan voorgaande jaren.

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven