Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vier paren broedende zeearenden bij Zwarte Meer

26 maart 2024 | Martine Otten

Het broedseizoen is weer aangebroken. Vlinders komen weer tevoorschijn en vogels zijn al druk aan het zingen en hun nest aan het bouwen. Rondom het Zwarte Meer broeden zelfs vier paartjes zeearend. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Met een gezamenlijke actie vragen de boswachters van Natuurmonumenten, LandschappenNL, Goois Natuurreservaat en Staatsbosbeheer bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de natuurgebieden te respecteren. Bijvoorbeeld door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.

Zeearend op nest

Broedende zeearenden

In het voorjaar stijgt de temperatuur en starten dieren met de voorbereidingen van de voortplanting. Boswachter Tim Kreetz van Natuurmonumenten Flevoland: “Rondom het Zwarte Meer is een unieke dichtheid aan broedende zeearenden aanwezig. Maar liefst vier paartjes zeearenden hebben hier hun vaste plek gevonden en een nest gebouwd. Als ze over de rand van hun nest kijken kunnen ze bij wijze van spreken elkaar zien zitten op het andere nest. Deze dichtheden zijn voor Nederland erg uniek. Vaak gaat het om een hooguit twee paar in een gebied. De twee belangrijkste redenen waarom het Zwarte Meer zo in de smaak valt, is 1) dat er voldoende eten is. Of het nou ganzen zijn of een flinke karper, alles is voorhanden op korte afstand. En 2) er is rust. Ondanks dat een deel van de nesten goed zichtbaar zijn van afstand, heerst er direct rondom de nesten rust. Het is dan ook belangrijk dat we deze rust bewaren.”

Timo Roeke, beschermer van Vogelbescherming Nederland, vult aan: "Een absolute piek met broedende vogels wordt bereikt in de maanden april en mei wanneer ruim 200 vogelsoorten hun jongen groot proberen te brengen. Belangrijk in het broedseizoen is verder vooral zoveel mogelijk rust te bieden aan vogels. Zo kan één windsurfer onbedoeld tienduizenden vogels verstoren. Het is dus echt belangrijk om op de paden te blijven en oog te houden voor de bebording. Kortom geniet van de natuur, maar doe dat met beleid.”

Ree met jong

Impact van recreatie

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. Samen kunnen bezoekers van natuurgebieden ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben. Als bezoekers zich aan de regels houden door op de paden te blijven, hun afval mee naar huis te nemen en hun hond aangelijnd te houden, helpen ze om van dit broedseizoen een succes te maken. Tim Kreetz: “Voor de zeearenden rondom het Zwarte Meer hopen we, na enkele jaren strijd om territoria, vogelgriepperikelen en storm, nu op een succesvol broedseizoen. Zodat we hopelijk meerdere beschuitjes met muizen (of ganzen) kunnen eten.”

De Kraamkamercampagne loopt van 15 maart tot 15 juli.

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven