Ga direct naar inhoud
Nieuws

Baggerwerkzaamheden Waterloopbos afgerond - baggerdepot ingeplant

04 mei 2022 | Martine Otten

Doordat de watergangen in het Waterloopbos langzaam dicht slibden, zijn deze het afgelopen 1,5 jaar in delen gebaggerd. In totaal is uit 3 kilometer watergang ruim 9.000 m3 bagger verwijderd. Daarmee is de doorstroming naar de waterloopkundige modellen weer gegarandeerd en de kwaliteit van het water flink verbeterd. Inmiddels is het baggerdepot ingeplant met nieuwe bomen. Daarmee zijn de baggerwerkzaamheden in het Waterloopbos nu volledig afgerond.

Baggerdepot ingeplant

Baggeren met een bootje

Het overgrote deel van de te baggeren tochten waren niet bereikbaar voor groot materieel vanaf de kant. Ook zou groot materiaal teveel schade aanrichten in het kwetsbare bos. Daarom zijn de baggerwerkzaamheden uitgevoerd met een kleine baggerboot. De van de bodem opgezogen bagger werd vervolgens via een pijplijn naar het baggerdepot getransporteerd. Daar kon de bagger inklinken voordat het werd afgevoerd. 

Baggeren bootje

Ruimte voor bomen

Het baggerdepot dat voor deze ‘operatie’ was aangelegd, is nu niet meer nodig. Daarom zijn op deze locatie door Natuurmonumenten weer bomen geplant, waaronder linde, haagbeuk en zoete kers. De komende jaren zal het voormalig depot langzaam dichtgroeien en weer helemaal opgaan in het Waterloopbos.

 

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven