Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer dan 15.000 ‘taxiritjes’ over de Voorsterweg

24 april 2024 | Martine Otten

Afgelopen weken heeft Natuurmonumenten met de hulp van bewoners aan de Voorsterweg meer dan 15.000 kikkers, padden en salamanders de weg over geholpen. Maart is de tijd van de amfibieëntrek; het moment dat kikkers, padden en salamanders massaal van hun overwinteringsplek naar voortplantingsplek trekken. Ook dit jaar was de Voorsterweg in Marknesse weer een ware hotspot voor de voorjaarstrek.

Paddentrek

Schermen plaatsen

De amfibieën ontwaken in maart uit hun winterslaap. Als de temperatuur in de nacht boven de 8-10 graden komt en het regent komen ze in actie. De dieren trekken naar geschikt water om zich voort te planten. Dat de Voorsterweg hier tussen ligt, houdt ze niet tegen. Zonder maatregelen komt een groot deel van de dieren tijdens hun oversteek onder een auto. In 2012 is Natuurmonumenten samen met buurtbewoners gestart met het beschermen van de overstekende amfibieën. Begin maart worden langs de Voorsterweg over een afstand van kleine 900 meter schermen geplaatst. Om de twintig meter worden emmertjes ingegraven. Wanneer de amfibieën bij het scherm aankomen, zoeken ze naar een plek waar ze wel kunnen oversteken en vallen dan in één van de 42 geplaatste emmers. Elke ochtend en bij drukte ook ‘s avonds worden de emmers door de buurtbewoners of Natuurmonumenten vrijwilligers nagelopen. Er wordt geteld hoeveel kikkers, padden en salamanders in de emmers zitten. Daarna worden de dieren aan de andere kant van de weg losgelaten, waar ze hun weg naar het water kunnen vervolgen. 

Schermen plaatsen langs de Voorsterweg

15.000 amfibieën

Het aantal dieren dat wordt overgezet, fluctueert per jaar. Over het algemeen zien we bij de Voorsterweg een toename van het aantal dieren dat naar de overkant wordt ‘getaxied’. In 2012 werden er net iets meer dan 4.000 dieren overgezet. In 2024 werden er meer dan 15.000 dieren met de luchttaxi verplaatst. Er werden in totaal 14.666 bruine kikkers, 392 padden en 223 salamanders over gezet.

Belangrijkste overzetplaats van Nederland

Volgens Ravon, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, zijn dit unieke hoeveelheden. ‘Het traject aan de Voorsterweg kan daarmee zonder twijfel als één van de meest belangrijke locaties voor overzetacties in Nederland benoemd worden; wellicht zelfs de belangrijkste!’ Dat de aantallen overgezette amfibieën op de Voorsterweg stijgen, is afwijkend van de landelijke trend. Bijna overal is een daling te zien. Met name de gewone pad neemt sterk af. Dit is een extra motivatie om goed voor de dieren te zorgen.

Betrokken buren

Daan Vreugdenhil, ecoloog bij Natuurmonumenten: ‘We zijn heel blij dat de buurtbewoners zich samen met onze vrijwilligers betrokken voelen bij deze dieren en veel tijd en energie besteden aan een veilige oversteek. Het is elk jaar veel werk om de voorziening weer op te bouwen maar met zulke aantallen weten we dat we het ergens voor doen! 
 

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven