Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waterloopbos sluit aan bij Canon van Nederland-netwerk

07 september 2021 | Martine Otten

De Golfbak en Deltawerk// in het Waterloopbos zijn geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat ze beide verhalen verbeelden van het venster De watersnood. Dinsdag 7 september is het convenantschildje overhandigd door Teus Eenkhoorn van het Nederlands Openluchtmuseum aan Jos Bisschops van Natuurmonumenten. In de Golfbak en de Deltagoot is belangrijk onderzoek gedaan voor de Deltawerken. Jos Bisschops: “Wij zijn heel trots dat het Waterloopbos met de Golfbak en Deltawerk// mag aansluiten bij de Canon van Nederland.”

Aansluiting Waterloopbos bij Canon van Nederland-netwerk

Onderzoek naar de Deltawerken

In het Waterloopbos is decennialang door ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar de impact van getijden, golven en stromingen op waterwerken. Voor de onderzoeken in het Waterloopbos bestond geen kant-en-klaar plan. De ingenieurs moesten creatief zijn, maar het belang van de onderzoeken wordt al in de eerste jaren bewezen. Op basis van de bevindingen opgedaan in het Waterloopkundig Laboratorium wordt in 1952 de Braakman afgesloten, een zeearm in Zeeland. Een half jaar later breken tijdens de Watersnoodramp veel dijken door, maar de dam in de Braakman houdt stand. De watersnoodramp van 1953 onderstreepte het belang van het onderzoek in het Waterloopkundig Laboratorium. In de ruim 25 jaar daarna vormen de onderzoeken in het Waterloopbos dan ook de basis voor veel deltawerken in Zuidwest-Nederland. 

Golfbak

Op verschillende plekken in het Waterloopbos hebben onderzoeken plaats gevonden naar alle mogelijke varianten voor het beschermen van Zuidwest-Nederland tegen nieuwe stormvloeden. Niet alle modelplaatsen bestaan nog, maar de Golfbak is in 2019 gerestaureerd en nog te bewonderen. In de Golfbak kon door de grote waterdiepte en de mogelijkheid om golven en stroming met elkaar te combineren, worden onderzocht wat de invloed van stroming en golfkrachten op de pijlerwanden van de Stormvloedkering was. Ook is de stabiliteit van blokkendammen, zoals toegepast voor de Brouwersdam, in de Golfbak onderzocht.  

Golfbak aan

De Golfbak in actie

Deltawerk//

In de 240 meter lange Deltagoot konden golven worden gemaakt van wel 2,5 meter hoog. Het eerste onderzoek in deze Deltagoot betrof hydraulische en grondmechanische problemen met de stormvloedkering in de Oosterschelde. De Deltagoot is nog tot 2016 in gebruik geweest, maar inmiddels is het model omgevormd door RAAAF/Atelier De Lyon tot het imposante kunstwerk Deltawerk//. Een ode aan al het onderzoek dat hier plaats heeft gevonden en een symbool voor de kracht van de waterwerken die in het Waterloopbos zijn getest. 

Deltawerk// in Waterloopbos

De Canon van Nederland

Het Canon-netwerk laat de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis zien aan de hand van iconische sleutelstukken, waaronder nu ook de Golfbak en het Deltawerk// in het Waterloopbos. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

 

Tekenen convenantschildje Waterloopbos Canon van Nederland

Het tekenen van het convenantschildje door Teus Eenkhoorn (m), Jos Bisschops (r) en wethouder Hans Wijnants (l)

Martine Otten
Martine Otten

Boswachter communicatie en beleven