Ga direct naar inhoud

Waterloopbos in de steigers

Klaterend water, stromende beekjes, donkere vijvers: water vormt de levensader van dit bos in de Noordoostpolder. Als je er wandelt, kom je verschillende waterloopkundige modellen tegen. Sommigen overwoekerd en allemaal midden in de natuur. We restaureren een aantal waterwerkmodellen zodat je als bezoeker ook de geschiedenis leert kennen. In 2021 restaureren we modelplaats Maasvlaktecentrale.

Maasvlaktecentrale

Modelplaats Maasvlaktecentrale

Begin jaren 70 van de vorige eeuw is op de modelplaats Maasvlaktecentrale door de ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar een koelwatervijver voor de destijds nog aan te leggen elektriciteitscentrales. Het onderzoek richtte zich vooral op de stroomsnelheden van het koelwater en op de stabiliteit van de bodembekleding van de koelwatervijver. De situatie in Rotterdam werd in het Waterloopbos op schaal nagebouwd en de beoogde stortstenen bodembekleding van de koelwatervijver werd op stabiliteit onderzocht. 

Natuurmonumenten restaureert dit model zodat deze bewaard blijft voor de toekomst. Begin 2022 zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond. Je kunt de modelplaats dan bekijken zoals deze erbij lag in 1973 en alles te weten komen over het onderzoek dat er heeft plaatsgevonden.

 

Restauratie modelplaats Maasvlaktecentrale

Werkzaamheden

Restauratiegebied vrij maken van bomen

Om de modelplaats toegankelijk te maken voor het bouwmaterieel wordt begin september het restauratiegebied vrij gemaakt van bomen. Hierbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het vak met dode essen direct naast de modelplaats mee te nemen. Voor het optimaliseren van het wandelpad naar en van de modelplaats worden stobben verwijderd en risicobomen die in de nabije toekomst op de gerestaureerde Maasvlaktecentrale kunnen vallen weggehaald. 

Modelplaats droogleggen

Om te kunnen starten met het restaureren moet het water uit de modelplaats. Een kwestie van de inlaatsluis van het model dicht zetten en de afvoersluis open zetten. Dit doen we in twee stappen. Nadat het waterpeil voldoende is gezakt, worden de in het model zwemmende vissen afgevangen en in naastgelegen water uitgezet. Wanneer de laatste vis is overgezet, laten we de rest van het water uit het model stromen. 

Slib en begroeiing verwijderen

In de loop van de jaren is een flinke laag slib ontstaan in de modelplaats. De aan- en afvoergoten, het waterbassing en de koelwatervijver worden allemaal ontdaan van slib. Ook wordt de modelplaats vrij gemaakt van de begroeiing zodat de te restaureren elementen goed zichtbaar en bewerkbaar zijn. 

Herstellen modelplaats

Verschillende onderdelen van de Maasvlaktecentrale worden hersteld en in oude staat teruggebracht. Het gaat niet alleen om het model zelf; ook de bijbehorende Romijnstuw, aan- en afvoergoten, de doorvoersluizen en kleppenranden worden meegenomen.

De restauratie is mogelijk door Regeling Restauratie Rijksmonumenten van de provincie Flevoland en de Subsidieregeling Iconische Rijksmonumenten.

Wegens restauratie geopend

De restauratie van modelplaats Maasvlaktecentrale is te bekijken vanaf een aangegeven uitkijkpunt. In het bos staat de korte omleidingsroute naar het uitkijkpunt met rode pijlen aangegeven. De modelplaats zelf is tijdens de restauratiewerkzaamheden niet te bezoeken. De witte havenroute die normaalgesproken via de Maasvlaktecentrale loopt is omgeleid.

Deltawerk in Waterloopbos

Geschiedenis Waterloopbos

Wij, Nederlanders, hebben een speciale band met water. We werken er mee en we vechten ertegen. Al eeuwen lang maken we naam als waterspecialisten. Zo vergrootten we ons land door hele stukken zee in te polderen. Met waterkeringen als de Deltawerken en de Afsluitdijk beschermen we ons tegen stormen en hoog water.

Onze waterwerken werden wereldberoemd, een exportproduct. Slimme ingenieurs bedachten slimme oplossingen voor ver weg gelegen problemen, bijvoorbeeld in Bangkok of de Libische oliehaven. Die oplossingen testten zij uit in het Waterloopbos. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog in het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst" in het Waterloopbos. Daar was de ruimte om met grote proefmodellen van sluizen, havens en waterkeringen te experimenteren.

In totaal werden in het Waterloopbos ruim 200 proeven uitgevoerd op 35 verschillende plekken. Hiervoor werden telkens nieuwe modellen gebouwd of bestaande modellen aangepast.

Deltawerk // - 2018

Met de komst van de computer, verloor het Waterloopbos zijn oorspronkelijke functie. Maar de herinnering blijft en het bos werd in 2016 benoemd tot Rijksmonument. Het grootste model was de Deltagoot, een 240 meter lange betonnen kolos waarin de ingenieurs een woeste zee konden nabootsen. Natuurmonumenten vroeg kunstenaars Ronald Rietveld en Erick de Lyon om daar een kunstwerk van te maken. Dit grootse kunstwerk kreeg de titel Deltawerk //.

Golfbak - 2019

Naast de restauratie van een Romijnstuw in 2016 en het omvormen van de Deltagoot in een kunstwerk in 2018 is in 2019 modelplaats de Golfbak gerestaureerd. Op bijzondere dagen, zoals in het weekend van Open Monumentendag, kunnen twee van de zeven golfmachines worden aangezet, zodat het water door de Golfbak klotst. Zo behouden we de verhalen van de geschiedenis van dit bijzondere bos. Kom je kijken?

Natuurmonumenten in de steigers

De geur van natte lak. De vonkenregen van de lasser. De aanwijzingen en verhalen van de gepensioneerde ingenieur. Dat is Natuurmonumenten in de steigers. In verschillende gebieden van Natuurmonumenten wordt gewerkt aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Kom je ook kijken hoe we aan het werk zijn? We vertellen je graag wat we doen en hoe mooi het wordt.

Bekijk de agenda van onze monumenten die tijdens de restauratie geopend zijn.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid