Wandelen

Wandelroute Westerbroek (Groningen)

Wandelen

Wandelroute Westerbroek (Groningen)

Westerbroek is een van de laatste laagveenmoerassen in de provincie Groningen. Het ligt in het stroomdal van de Hunze en herbergt vele bijzondere planten- en dierensoorten. Met een beetje geluk zie je 's zomers een visarend die z'n kostje bij elkaar scharrelt.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Westerbroek, Van der Valk hotel
  • Rijksweg West 19, 9608 PA Westerbroek (GR)
  • 088 456 82 55
  • [email protected]
  • Vanuit de richting Assen via de A28 naar Groningen neem je afslag 37 Eelde/Glimmen. Rechtsaf de Groningerstraat op. Deze gaat over in de Rijksstraatweg Sla na bijna 4 kilometer af naar dr. E.H. Ebelsweg/N860. Via de Nevelslaan en de Oude Weg kom je in Westerbroek aan.

Praktisch

De route

 Startpunt

1Moerasbos

Het moerasbos langs de Hesselinkslaan zit vooral 's zomers vol leven. Je hoort de bubbelende geluiden van de kwakende heikikkers die op zoek zijn naar een partner. Wist je dat de mannetjes gedurende de paartijd een aantal dagen blauw kleuren? De vele kikkers vormen een gedekte tafel voor de grote zilverreigers die hier hun slaapplaats hebben. 

Moerasbos
Moerasbos

2Velden vol tarwe

Je bent nu bijna halverwege de route. 's Zomers kijk je hier uit over velden vol met mais, tarwe of rogge. Een stil plekje vlakbij de stad Groningen. 

Velden vol tarwe
Velden vol tarwe

3Poelen

Natuurmonumenten heeft samen met anderen hard gewerkt aan herstel van de natuur in Westerbroek. Sinds enkele jaren broedt er weer een ooievaar op het nest en voelen ook andere vogels zich er weer thuis. In de poelen en omringende graslanden is voldoende voedsel te vinden. De graslanden worden begraasd door koeien en soms ook paarden. Zij zorgen er samen voor dat de graslanden gevarieerd zijn en vol zitten met insekten en vogels. 

Poelen
Poelen

4Vogels in het riet

In een aantal jaren is dit gebied al flink uit de kluiten gewassen. Het weelderige riet dat hier 's zomers staat, biedt een schuil- en broedplaats voor vele soorten vogels zoals rietzangers, kleine karekiet, sprinkhaanzanger, roodborsttapuit en soms ook de roerdomp! 

Vogels in het riet
Vogels in het riet

5Bijzondere planten

Vanaf dit punt heb je goed zicht op roofvogels, met een beetje geluk zie je in de nazomer een vissende visarend. De plassen herbergen bijzondere plantensoorten zoals pilvaren, vlottende bies, grote boterbloem en waterviolier. Op sommige plaatsen begint weer veen te groeien met soorten als veenmos, veenpluis en koningsvaren. Ook de waterspitsmuis voelt zich hier goed thuis. 

Bijzondere planten
Bijzondere planten
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.