Witte Veen

Nieuws uit Witte Veen

 • Witte Veen
  23 januari 2023 | Jantine Wesselink

  Boost voor hoogveennatuur Witte Veen en klimaataanpak

  Natuurmomenten is van start gegaan met het meerjarige natuurherstelproject in het Natura 2000 gebied Witte Veen bij Haaksbergen. Als gevolg van de stikstofdepositie en opeenvolgende jaren met extreme droogte gaat de natuurkwaliteit nog steeds achteruit. Om de unieke natuur in het gebied te behouden en te versterken zijn daarom natuurherstel ingrepen nodig. Daarbij start ook, in verband met klimaatverandering, een onderzoek naar de opslag van CO2 in hoogveen.

 • burenwandeling Witte Veen
  06 december 2022 | Jantine Wesselink

  Natuurherstel Witte Veen op 12 december van start

  In opdracht van Natuurmonumenten start aannemer Negam op 12 december met de eerste natuurherstelwerkzaamheden in het Witte Veen. We starten in het deel ten noorden van de Wargerinksweg en gaan daar onder andere overblijfselen van greppels dichtmaken en bomen en opslag verwijderen. Ook verwijderen we op cruciale plekken de voedselrijke bovenlaag.

 • weidebeekjuffer
  04 juni 2021 | Simone Damhof

  Libellen en juffers, kleine jagers

  Vanaf mei kan je al weer libellen op waterrijke plekken zien vliegen. Fascinerende insecten met vaak bijzonder mooie kleuren. Je noemt ze al snel allemaal in één adem maar libellen zijn onderverdeeld in twee ordes, de juffers en de echte libellen. Juffers zijn bijvoorbeeld slanker en kleiner dan échte libellen. Je moet het maar net weten. In Nederland hebben we maar liefst 50 soorten libellen. Maar hoe herken je ze?

 • vechtstromen
  02 maart 2021 | Simone Damhof

  Groene Waaier ontvangt wisselkunstwerk

  Natuurorganisaties rond Haaksbergen werken samen in de Groene Waaier. Water Natuurlijk Vechtstromen is erg blij met deze samenwerking en overhandigde het bestuur van de Groene Waaier een wisselkunstwerk.

 • Witte veen werk
  10 februari 2021 | Simone Damhof

  Werk in uitvoering Witte Veen

  We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren.

 • kraanvogels
  03 februari 2021 | Simone Damhof

  Witte Veen verwelkomt graag kraanvogel

  We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. Dit doen we in fasen omdat omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit.

 • Witte veen werk
  03 februari 2021 | Simone Damhof

  Werk in uitvoering Witte Veen

  We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit.

 • Witte veen werk
  03 februari 2021 | Simone Damhof

  Werk in uitvoering Witte Veen

  We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit.

 • Dassen - Herman van Erp
  03 februari 2021 | Simone Damhof

  Lockdown voor dassen ten einde

  In het voorjaar van 2020 troffen we een dode das aan bij Haaksbergen. Het bleek een ‘zogende’ das te zijn. Een moeder. De Dassenwerkgroep Twente, collega’s en vrijwilligers postten avonden bij de dichtstbijzijnde burcht. Er moest immers een moment komen waarop de jonge dassen door honger naar buiten gedreven werden.

 • hooglander schilt boom
  22 januari 2021 | Simone Damhof

  Hooglanders schillen bomen in Witte Veen

  Als je de komende dagen door het Witte Veen loopt, kom je ze tegen. Bomen waar een stuk bast van ontbreekt. Hier is een logische verklaring voor. Het is het werk van de Schotse Hooglander.

 • logo