Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe populatie gladde slang ontdekt op Wolfheze

03 augustus 2018 | Marie-Thérèse te Bulte

Drie gladde slangen zijn door RAVON gevonden bij onderzoek naar de Veluwse ecoducten. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een herkolonisatie door de aanleg van het ecoduct Wolfhezerheide in 2011. Het ecoduct over de A50 verbindt de heideterreinen Doorwerthsche Heide met de heide van Laag Wolfheze – beide deelgebieden van natuurgebied Wolfheze. De landelijk bedreigde gladde slang is moeilijk waar te nemen en komt in Nederland het meest voor op de Veluwse heideterreinen. Inventarisatie is lastig en vereist ervaring en specifieke weersomstandigheden. De verspreiding van deze slang is redelijk goed in kaart is gebracht en sporadisch worden nog bijzondere ontdekkingen gedaan, zoals deze in 2017 op de Doorwerthsche Heide.

Gladde slang

De bedreigde gladde slang is al lange tijd een bekende soort op de heide van het aangrenzende Laag Wolfheze. Hoewel de beide deelterreinen op steenworpafstand van elkaar liggen vormde de rijksweg A50 een absolute barrière voor de reptielen. Tot 2017 zijn er geen gladde slangen geregistreerd op de Doorwerthsche Heide.

Herkolonisatie gladde slang Doorwerthsche Heide

Tijdens onderzoek van RAVON naar de Veluwse ecoducten in 2017, zijn op verschillende dagen drie gladde slangen op de Doorwerthsche Heide gevonden. Twee dieren bevonden zich in het heidegebied en een dier bevond zich in de wegberm van de A50. De vondst van de drie dieren, zonder een al te grote inspanning, vormt een betrouwbare basis om van een populatie (in wording) te spreken. 

Interessant blijft de vraag of de gladde slang altijd over het hoofd is gezien, of dat het gebied opnieuw is gekoloniseerd. Aangezien het onderzoek in 2017 meerdere waarnemingen betreffen van de gladde slang op en bij het ecoduct, lijkt het juist hier te stellen dat de gladde slang de Doorwerthsche Heide succesvol heeft kunnen (her)koloniseren via ecoduct Wolfhezerheide. 

Gladde slang, allereerste waarneming Doorwerthsche Heide

De allereerste waarneming van de gladde slang op de Doorwerthsche Heide op 28 juli 2017. 

Ecoduct Wolfhezerheide belangrijk voor gladde slang

Hoewel waarnemingen tot 2017 volledig ontbreken, is het moeilijk voor te stellen dat de gladde slang in het verleden nooit aanwezig was op de Doorwerthsche Heide. Voor de aanleg van de A50 vormde het namelijk een groot aaneengesloten heidegebied met Laag Wolfheze. Omdat de gladde slang zich moeilijk laat zien, de Doorwerthsche Heide minder bezocht wordt door wandelaars en reptieleninventariseerders dan Laag Wolfheze, kan niet worden uitgesloten dat de gladde slang toch - onopgemerkt - aanwezig was. Het is goed mogelijk dat de gladde slang tussentijds verdwenen is en dat je hier kunt spreken van herkolonisatie.

In ieder geval hebben we hier te maken met een populatie die niet eerder was ontdekt. En, het ecoduct heeft hoe dan ook een belangrijke functie voor de uitwisseling van gladde slangen tussen beide leefgebieden Doorwerthsche Heide en Laag Wolfheze.

Leefgebied gladde slang rondom Doorwerth en Wolfheze 1850 - 1900 - 1950 - 2017

Inkrimping van de heide, het leefgebied van de gladde slang rondom Doorwerth en Wolfheze . De uitsnedes zijn identiek. Bron: Topotijdreis.nl

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte