Wandelen

Rondwandeling Wolfheze

Wandelen

Rondwandeling Wolfheze

Gevarieerde rondwandeling door de geheimzinnige Wolfhezer bossen. Wandel langs machtige Wodanseiken, stokoude dennen, golvende heideveldjes en de Heelsumse beek.

Deze wandelroute is niet bewegwijzerd. De route-aanwijzingen staan in onderstaande beschrijving.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Praktisch

De route

 Startpunt

1Startpunt Station Wolfheze

Treinstation Wolfheze, start- en eindpunt van de wandelroute. De vroegere landgoedeigenaar stelde rond 1845 grond beschikbaar voor aanleg van de Rhijnspoorweg. In ruil daarvoor kreeg hij zijn eigen halte.

Staande voor de stationswinkel loop je langs de brandweerkazerne het dorp uit. Loop door de tunnel onder de snelweg; na ongeveer 100 m schuin rechtsaf het zandpad omlaag volgen (= ruiterpad). Volg dit pad en neem het eerste pad rechts. Bij T-splitsing links en gelijk rechts. Hier passeer je het groene bord 'Bilderbergbossen'. Loop door tot de geelzwarte houten grenspaal, ga daar rechtsaf en voorbij de paal meteen weer linksaf.

Startpunt Wolfheze
Startpunt Station Wolfheze

2Sprengkop

De hoogstgelegen sprengkop van Wolfheze. Vanaf circa 1600 werden hier sprengen gegraven om de vele papiermolens in het gebied van water te voorzien. Door waterwinning en bebossing staan de waterlopen al decennia droog.

Volg voorbij de sprengkop het paadje langs de beekloop, steek het bruggetje over en ga rechtsaf. Bij de Y-splitsing rechtsaf, beekloop volgen. Het eerste bruggetje rechts negeren, bij 2 bruggetjes rechtsaf, de beekloop blijven volgen. Bij de T-splitsing linksaf, de beekloop blijven volgen.

Sprengkop Wolfheze
Sprengkop

3Grootste den

De grootste en oudste grove den van Wolfheze, een waardige opvolger van de Duizendjarige Den die in 2006 omviel.

Blijf de beekloop volgen.

Oudste grove den
Grootste den
Oudste grove den
Grootste den

4Duizendjarige Den

Deze herfstige wirwar van planten, bomen en zwammen laat zien hoe snel de 'Duizendjarige Den' wordt opgenomen in de kringloop van het bos. Rondom staan diverse nakomelingen van de gevallen reus.

Loop door tot hotel Wolfheze, ga daar linksaf over de stenen brug. Steek de Wolfhezerweg recht over (pas op!). Hou na 25 m bij de splitsing rechts aan. Loop bij de kruising rechtdoor tot aan de heide. Volg vervolgens het linkerpad.

Duizenjarige Den
Duizendjarige Den

5Wolfhezer heide

De prachtige Wolfhezer heide, een archeologisch rijksmonument boordevol sporen uit het verleden. Meest recente ontdekking zijn raatakkertjes uit de prehistorie, waarvan de contouren aan de hand van satellietbeelden zijn ontdekt.

Volg dit pad door de bosrand. Blijf dit pad - verderop langs de bosrand - rechtdoor volgen, en houd de heide aan je rechterhand. Je komt langs 2 bankjes, deze staan op enige afstand van elkaar. Aangekomen bij de rand van de heide en bij betonpaaltjes ga rechtsaf – pad voor de betonnen paaltjes – en ga verderop over 3 bruggetjes.

Wolfhezer heide
Wolfhezer heide

6Heelsumse beek

Slingerpaadjes en bruggetjes leiden je langs en over de Heelsumse beek, een 400 jaar oude sprengenbeek op de grens van de Veluwse stuwwal en de uiterwaarden. Verschillende landschappen komen hier bijeen, zoals moerassige oeverlanden, oude bossen en heide met jeneverbesstruwelen.

Blijf steeds pad langs de beekloop volgen. Vlak voor de twee bruggen met trap aan de rechterzijde, zie je links de Koningsheuvel (grafheuvel met berk) liggen. Wil je deze van dichterbij bekijken? Neem dan het pad naar links en loop er naar toe.

Heelsumse beek
Heelsumse beek

7Koningsheuvel

De heuvel met berk is de Koningsheuvel, de grootste grafheuvel van Wolfheze. De naam verwijst naar de rijke grafuitrusting die hier is gevonden, waaronder een klokbeker, dolk en stenen polsbeschermer van en boogschutter.

Ga terug en vervolg de route over de 2 bruggen met trap en ga daarna linksaf - het pad  langs de beek volgen. Blijf de beekloop steeds volgen.

Koningsheuvel
Koningsheuvel

8Wodanseiken

De knoestige Wodanseiken zijn tussen de 450 en 500 jaar oud. Ze stonden vroeger aan een kabbelend beekje in een open landschap. Een plaatje voor ware romantici.

Ga voorbij de grote eiken het bruggetje over en meteen linksaf. Voorbij het bankje het pad vervolgen, hierbij verderop het pad rechts negeren en doorlopen tot de verharde weg; daar linksaf. Je passeert een veerooster en links enkele grafheuvels en een heuvelachtig gebied met eiken; dit is de kerkheuvel.

Wodanseik
Wodanseiken
Wodanseik
Wodanseiken

9Verdwenen dorp

Hier lag vroeger het kerkdorp Wolfheze, een boerengehucht dat in 1585 door Spaanse troepen werd verwoest. De gevluchte bewoners kwamen niet meer terug. Pas in de 19e eeuw werden fundamenten van het kerkje gevonden.

Snel na het infobord buigt de weg naar links, hier rechtsaf het zandpad met het bankje inlopen. Neem het eerste zandpad rechts richting snelweg – deze ligt iets verder dan waar het weiland ophoudt.

Verdwenen dorp
Verdwenen dorp

10Ecoduct over A50

Het ecoduct Wolfhezerheide kwam in 2011 gereed en verbindt de Wolfhezerheide met de Doorwerthse heide. Het is er niet alleen voor dieren, maar ook voor wandelaars.

Ga via de trap het ecoduct op en steek de snelweg over. Volg aan de overkant de roodgele schildjes. En volg vanaf hier deze roodgele markeringen, deze leiden je terug naar het station in Wolfheze. Ga op de Baleijeweg rechts en steek de Wolfhezerweg over. Volg vervolgens in de bocht van de Baleijeweg het fietspad – roodgele markering – en je loopt natuurgebied Wolfheze weer in.

 

Hazel
Ecoduct over A50

11Beukenlaan

De laatste etappe loopt door deze fraaie beukenlaan waar Jac. P. Thijsse, medeoprichter van Natuurmonumenten, nog doorheen heeft gewandeld. Hij verkende het landgoed voor de aankoop, al wandelend vanaf het station. Thijsse schreef dat ‘Wolfheze groote beteekenis heeft in de beschavingsgeschiedenis van Nederland en dat onze romantische landschapschilders heerlijk getuigd hebben van de schoonheid van deze streek’.

Blijf de roodgele bordjes volgen naar station Wolfheze.

Beukenlaan
Beukenlaan

12Eindpunt in zicht

Aan het einde van de beukenlaan slaat u linksaf richting het eindpunt, station Wolfheze. We hopen dat u van de wandeling heeft genoten!

Zwarte specht
Eindpunt in zicht
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.