Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute Wolvenpolder, Voorne-Putten

Waar: Wolvenpolder

Rietzanger
1 uur 10
3,5 km
  • Honden welkom, mits aan de lijn

Over de route

Onder de rook van Spijkenisse vind je het verrassende jonge natuurgebied de Wolvenpolder. Wanneer je er rondloopt kun je je bijna niet meer voorstellen dat het in 2013 nog een landbouwgebied was. Open water en moerassige delen wisselen af met ruigtes en bloemrijk grasland. De natuur is nog volop in ontwikkeling, en nu al zit het er vol leven.

Vogelkijkhut

Ondanks dat het binnendijks ligt, is het gebied een belangrijk onderdeel van de deltanatuur. Een plek waar doortrekkende vogels rusten en opvetten. Veel vogelsoorten hebben de Wolvenpolder al gevonden. Dit tot vreugde van vogelliefhebbers die graag een bezoek brengen aan de vogelkijkhut in het gebied. Komende jaren zal het moerasgedeelte zich verder ontwikkelen. Dit trekt echte rietvogels als blauwborst en roerdomp als broedvogel aan.

Bloeiende graslanden

Geniet tijdens een korte wandeling door de polder van de variatie in het gebied. Spot bijzondere vogels en geniet van de bloeiende graslanden waar het zomers gonst van de bijen en vlinders.

Praktisch

  • Honden mogen mee, mits aangelijnd
  • De route is bij de aanleg met rode pijltjes gemarkeerd, maar is daarna deels verlegd. Volg bij twijfel het gemaaide pad
  • Het pad is onverhard
  • Check jezelf na afloop altijd op teken

Waar kun je starten

Wolvenpolder vergezicht
Startpunt

Spijkenisse, parkeerplaats Wolvenpolder

Wat kom je onderweg tegen?

Ingang Wolvenpolder
Winterdijk Wolvenpolder

1. Polder van Van der Wolff 

Welkom in de Wolvenpolder. Kijk voor je het gebied betreedt eens achterom. De hoge dijk naast de weg houdt het hele jaar door het water van het Spui tegen. Dat was niet altijd het geval. Tot de zeventiende eeuw was de dijk een lagere zomerdijk. Dit hield alleen in de zomer water, als het water op de rivier laag stond. In de zeventiende eeuw verhoogde de toenmalige eigenaar Reijnier van der Wolff de dijk tot een winterdijk. Dit hield ook het water in de winter. Dus niet de aanwezigheid van wolven gaf de polder zijn naam, maar degene die voor de definitieve inpoldering zorgde. In 2016 is het natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten gekomen. 
 

Margriet
icarusblauwtje
Echte koekoeksbloem

2. Bloemrijk grasland

De houten bouwwerken langs het pad zijn je vast al opgevallen. Leerlingen van het Penta College CSG de Oude Maas hebben geholpen met het bouwen van deze natuurlijke speelelementen. Klim er gerust eens op om mooi zicht te hebben over het bloemrijke grasland. In de zomer is het één grote bloemenpracht vol zoemende hommels en bijen en fladderende vlinders. Er bloeien soorten als klaproos, pinksterbloem, echte koekoeksbloem en gewone margriet. Kenmerkende soorten dagvlinders die het gebied al ontdekt hebben zijn bruin zandoogje, hooibeestje en icarusblauwtje.

Twee keer per jaar maait Natuurmonumenten het grasland en voert het maaisel af. Het teveel aan meststoffen in deze voormalige landbouwbodem wordt op deze manier geleidelijk afgevoerd. Dat maaien gebeurt gefaseerd. Delen van het grasland laat Natuurmonumenten helemaal staan, zodat insecten of hun eitjes er kunnen overwinteren. Langzaam wordt door het wisselende beheer ook de ondergrond steeds gevarieerder. Hierdoor vinden meer soorten planten en dieren er een plek.

kluut en bergeend
Fotokijkhut Wolvenpolder
Steltkluut

3. Vogelkijkhut

Het uitzicht over de vogelrijke plas vanuit de vogelkijkhut is prachtig. Je maakt er kans om vlak voor de hut steltlopers als tureluur, kluut of kievit te zien foerageren. Aan de randen hoor je in het voorjaar en de zomer de kleine karekiet en rietgors zingen. Er zijn altijd wel diverse watervogels te vinden. Mooie soorten als bergeend, kuifeend en zomertaling broeden in het gebied. In de winter vind je onder andere krakeend, wintertaling en grauwe gans.

Veel soorten gebruiken de Wolvenpolder als rust- en opvetplek tijdens hun toch van of naar hun overwinteringsgebied in het verre zuiden. Daardoor is het altijd weer een verrassing wat er op en nabij de plas is te vinden. De lepelaars die in het Quackjeswater in Voornes Duin broeden, zijn na het broedseizoen ook een tijd hier te vinden. En regelmatig melden vogelaars een verrassende voorbijganger, zoals een ijsvogel, bosruiter of een steltkluut.