Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties luiden noodklok over bedrijventerrein Misterweg

28 september 2021 | Jantine Wesselink

Natuurorganisaties luiden de noodklok over het voornemen voor een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg bij Winterswijk. De locatie ligt precies in de zone die in aanmerking komt om de verstoorde robuuste ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Wooldse Veen, Korenburgerveen en Bekendelle te herstellen. Het doel is onder meer om leefgebieden van das, kleine ijsvogelvlinder en gladde slang met elkaar te verbinden.

dassen

Ecologische verbinding als onderdeel van gebiedsvisie

De beoogde locatie ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Omvorming betekent niet alleen ruimtebeslag en versnippering van het gebied maar leidt ook tot extra verkeer en milieubelasting van de kwetsbare omgeving. Enkele jaren geleden bleek dat zonder dat natuurorganisaties op de hoogte waren gesteld het bedrijf HSF mocht uitbreiden in de verbindingszone. Naar aanleiding van deze situatie bij HSF zijn diverse partijen, waaronder de natuurorganisaties, alsnog samen met de gemeente in gesprek gegaan. Doel daarbij was om te komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie waarbij herstel en ontwikkeling van de ecologische zone onderdeel zou zijn. Daarbij is vooraf juist uitdrukkelijk meegegeven om geen grondclaims te leggen. Iets wat de gemeente nu juist wel wil doen voordat de gebiedsvisie tot stand is gekomen. Daarmee worden bepaalde ontwikkelrichtingen voor de ecologische zone bij voorbaat al onmogelijk gemaakt. 

Vergadering Winterwijkse raad

Donderdag vergadert de Winterswijkse raad over het voornemen. Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen roepen de gemeenteraad op om niet in te stemmen met de voorkeurslocatie en eerst de uitkomsten van het gebiedsproces af te wachten. Daarbij speelt mee dat de gemeente geen harde garanties wil geven dat de ecologische verbindingszone alsnog tot stand zal komen. Bovendien zijn er de nodige alternatieve locaties voor nieuwe bedrijvigheid en bestaat er lokaal, maar ook regionaal nog ruimte op bestaande bedrijventerreinen.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink