Natuurgebied

Wormdal

Wormdal

Welkom in Wormdal

Langs de bossen en graslanden de ligt de snelstromende beek de Worm. Een ideale leefomgeving voor vogels als de ijsvogel, waterral en meerdere steltlopers.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Wormdal
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Langs de bossen en graslanden de ligt de snelstromende beek de Worm. Een ideale leefomgeving voor vogels als de ijsvogel, waterral en meerdere steltlopers.

  De beek was ooit beschoeid, omdat de oeverlanden werden gebruikt voor de landbouw. Toen deze beemden halverwege de 20e eeuw in onbruik raakten, raakte de oeverbeschoeiing in verval. In de loop der tijd heeft het stroombed zich verbreed en zijn oude bochten en meanders, grindbanken, eilanden en ooibossen met schietwilg en zwarte els ontstaan.

  Oeversteilwanden

  Aan de buitenbochten van de beek zijn steilranden afgesleten waar de ijsvogel broedt. Waar door erosie grote bomen omvallen, verandert de stroomrichting van de beek. In de beek groeien beekpunge en kleine watereppe. Er leven moerasvogels als waterral, bokje en watersnip en steltlopers als kleine plevier, witgatje en oeverloper.

  Contact Natuurmonumenten

  Heb je een vraag over het natuurgebied Wormdal? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

  Beheereenheid Zuid-Limburg

  Schaapskooiweg 101 6414 EL Heerlen

  T (045) 521 25 22

  Je kunt ook bellen met het regiokantoor (040) 297 14 14 of Bezoekerscentrum Brunssummerheide (045) 563 03 55.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Wormdal

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo