Ga direct naar inhoud
Nieuws

In juni maaien voor de grutto’s?

04 juni 2020 | Jowien van der Vegte

Sommige weilanden worden nu al gemaaid. Niet alleen productiegrasland, maar soms ook natuurgrasland. Dat klinkt vreemd, voor de natuur is laat maaien toch beter? Boswachter Hessel legt uit hoe het zit.

grutto's in gemaaid grasland

Begin juni zijn een aantal weilanden al gemaaid in het Wormer- en Jisperveld. Boswachter Hessel Zoer van Natuurmonumenten ziet er nu veel weidevogels en legt graag uit waarom er vroeg, nog in het broedseizoen, gemaaid wordt. 

Grondige check door de boswachter

Boswachter Hessel vertelt: "Deze vroeg gemaaide weilanden in het Wormer- en Jisperveld zitten in een verbetertraject, het zijn opknap-percelen. Deze hebben ander beheer dan gewoon natuurgrasland, juist om het grasland voor de weidevogels te optimaliseren. Soms hoort daar extra vroeg maaien en afvoeren van de grote massa gras bij. Het vroeg maaien voorkomt uitbreiding van bijvoorbeeld pitrus, ridderzuring en akkerdistel. Het klopt dus dat er op sommige stukken al in het broedseizoen gemaaid is in natuurgraslanden in het Wormer- en Jisperveld." Voordat er gemaaid wordt, voert de boswachter een grondige check uit. Er worden door Natuurmonumenten geen weilanden gemaaid waar weidevogels aanwezig zijn, dit wordt goed gecheckt per weiland. Op de percelen die nu vroeg gemaaid zijn zaten geen broedvogels. 

Het opknappen van de percelen is een kwestie van lange adem: het duurt een aantal jaren voordat een perceel goed genoeg is en naar het reguliere natuurbeheer kan. Op de korte termijn is er voor de nu aanwezige vogels er een leuke bijkomstigheid. De boswachter ziet op de vroeg gemaaide percelen nu weidevogels foerageren of broeden. Op diverse percelen die vroeg zijn gemaaid zijn kieviten aan een tweede leg begonnen. Daarnaast foerageren er nu veel kuikens, volgroeide kuikens en volwassen weidevogels op de gemaaide percelen. Er zitten vaak veel mugjes in pas gemaaid grasland.

Verschillend beheer van grasland: productie, natuur of opknappen

Productiegrasland wordt zo vroeg mogelijk gemaaid, zodat je vaak kunt maaien en oogsten in een seizoen. Zo krijg je een hoge opbrengst van gras en hooi. Natuurgraslanden worden anders beheerd. Die worden juist laat gemaaid, zodat alle jonge vogels die daar uit het ei komen de tijd hebben om op te groeien en vliegvlug te worden. Gras, kruiden en bloemen kunnen lang bloeien en zaad zetten, waardoor het weiland nog meer biodiversiteit krijgt. De opbrengst in aantal ton gras is minder, maar de winst qua natuur is groot. Soms is het echter goed om natuurgraslanden eerder te maaien. Zoals de graslanden in het Wormer- en Jisperveld die nog verbeterd worden voor weidevogels, de opknap-percelen. Na een aantal jaar gaan deze ook over naar het normale natuurgraslandenbeheer van laat maaien. 

In normaal natuurgrasland kan vanaf half juni gemaaid worden. Ook dan wordt altijd gecheckt of er broedvogels aanwezig zijn.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter