Fietsen

Fietsroute Wormer- en Jisperveld, vlak bij Purmerend (Noord-Holland)

Fietsen

Fietsroute Wormer- en Jisperveld, vlak bij Purmerend (Noord-Holland)

Fiets door het prachtige veenweidegebied Wormer- en Jisperveld en zie vogels zoals de grutto en tureluur.

Deze fietstocht leidt je door groen veenweidegebied met Noord-Hollandse vergezichten. Zo maar vlak langs broedende grutto’s en tureluurs! Geniet van natuur én cultuur. In het vlakke landschap ligt het grootste fort van de Stelling van Amsterdam verborgen; Fort Spijkerboor.

Vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij rechtsaf de Wormerringdijk volgen in de richting van Oost-Knollendam.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    De Poelboerderij
  • Veerdijk 106, 1531 MB Wormer (NH)

De route

 Startpunt

1Schaalsmeerpolder

De Schaalsmeerpolder is onderdeel van het Wormer- en Jisperveld: één van de drukst bevolkte weidevogelgebieden van Europa. Het staat bekend om de vele grutto’s, tureluurs en scholeksters, die hier broeden. Maar ook kieviten, watersnippen, zomertalingen en kluten. Weidevogels broeden in grasland of zoeken er in de broedtijd hun voedsel. Je fietst er pal langs, neem je vogelgidsen mee! De grote variatie aan weidevogels is te danken aan het uitgekiende beheer door Natuurmonumenten. Zaanse weidemolentjes zorgen ervoor dat de bodem niet té nat wordt. In de natte zachte bodem vinden de vogels wormen, larven en insecten. Mest met stro uit de potstal stimuleren in het voorjaar het bodemleven. Samen met begrazing door runderen levert dat heerlijk zompige en hobbelige graslanden op. Zelfs de veeleisende kemphaan kan hiermee goed uit de voeten.Je fietst rechtdoor, dwars door Oost-Knollendam en verder langs de Knollendammerringvaart. Aan het einde van de Oudelandsdijk linksaf de brug over naar Spijkerboor. Het pontje naar Fort bij Spijkerboor ligt meteen rechts.Kijk voor de vaartijden van het pontje op www.spijkerboornoordholland.nl/pontveer-jan-hop Vaart het pontje niet?! Fiets dan door naar de brug over het Noordhollands Kanaal bij West-Graftdijk: 6 km heen en 6 km terug langs het kanaal.

2Spijkerboor

Zo heette vroeger de sterk kronkelende waterstroom tussen de meren Beemster en Starnmeer. Naar het gereedschap ‘spijkerboor’ vanwege de vorm. Spijkerboor is een boor om gaten in zware eikenbalken mee te maken, om vervolgens een forse pen of spijker door de balk te kunnen slaan. Na inpoldering van de meren was Spijkerboor een knooppunt van ringvaarten van de droogmakerijen.Na het overvaren of omrijden met de bocht de Zuiddijk op en dan rechts over de brug de Westdijk op. Fort bij Spijkerboor ligt even links en dan rechts.

3Fort bij Spijkerboor

Je bent aanbeland bij Fort bij Spijkerboor: het grootste en modernste fort van de Stelling van Amsterdam. Tussen 1880 en 1913 gebouwd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. Het onder water zetten van land (inundatie) was het belangrijkste wapen tegen vijanden. Een ring van forten achter de inundatiezone moest voorkomen dat vijandelijke troepen via bevaarbaar water of begaanbare hoogtes zouden oprukken. Het knooppunt van kanalen en dijken bij Spijkerboor was een zwakke plek in de Stelling. Er is dan ook een extra groot en sterk fort gebouwd met een gepantserde draaikoepel en kanonnen. Je kunt een wandeling maken rond het fort. Bekijk de geschutskoepel en raak onder de indruk van de natuur op deze met water omgeven voormalige zandbult!Kijkje nemen in het fort? Dat kan tijdens rondleidingen en open dagen. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/fort-bij-spijkerboor De fietsroute gaat op de Westdijk rechtsaf en daarna rechts het fietspad op over de Zuiddijk. Je volgt deze dijk, langs het Noordhollands Kanaal, naar Purmerend.

4De Beemster

Vanaf hier, op de Zuiddijk, kun je goed zien hoe laag het land van De Beemster ligt ten opzichte van het Noordhollands Kanaal en het achterliggende Wormer- en Jisperveld.De Beemster werd in 1612 drooggemaakt met een techniek waarbij het hoogteverschil van ruim 3 meter werd overbrugd met een dubbele molengang. Hier stonden ooit 41 windmolens. Nu worden ruim 60 verschillende waterpeilen met maar enkele elektrische gemalen geregeld.Fiets verder over de Zuiddijk.

5Fort aan de Jisperweg

Je fietst nu langs enkele bosjes. Opvallend zo midden in het open, strak verkavelde land van De Beemster. Het zijn de met wilgen, populieren en meidoorn begroeide wallen van Fort aan de Jisperweg en Fort aan de Middenweg. Deze twee kleine forten van de Stelling van Amsterdam worden als natuurgebied beheerd door Natuurmonumenten. Het fort aan de Jisperweg wordt eens per vijf jaar opengesteld voor het publiek, het fort aan de Middenweg is verhuurd en daarom helaas niet toegankelijk.Fiets verder over de Zuiddijk.

6Het sluisje

Je komt hier bij het sluisje, ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Bij oorlogsdreiging kon men hiermee het zuidelijke deel van De Beemster onder water zetten. Achter het sluisje zijn drie terrassen. Het water kon zo trapsgewijs naar beneden stromen als het ingelaten werd.Aan het einde van de Zuiddijk ga je rechtsaf richting Purmerend. Over de Beemsterbrug direct weer rechtsaf de Beemsterbrugwal (aan de overzijde van het kanaal) en door de bocht de Kanaalkade op. Dan rechts de Sluisbrug over en via de Neckerstraat (onder A7 door, dan linksaf) naar het dorp Neck. In Neck voorbij de woonarken rechtsaf de brug over en linksaf over de Jisperdijk naar Jisp. In Jisp maakt de weg een scherpe bocht naar links. Met de volgende scherpe bocht naar rechts ben je opeens in Wormer, waar je de lintbebouwing volgt tot in het centrum. In Wormer de Dorpstraat vervolgen tot de rotonde, hier rechtsaf het fietspad richting Oost-Knollendam nemen (Noordweg). Na enkele bochten ben je weer bij het startpunt van deze route, Bezoekerscentrum De Poelboerderij.

Wormer- en Jisperveld

Wat wij hier doen

Broedgebied van weide- en rietvogels

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste veenweidegebied van West-Europa. En daar zijn we trots op! Het vochtige laagveen is het broedgebied van vele weidevogels en rietvogels. Ook zeldzame planten houden van deze waterrijke natuur. Rietlandjes met veenmos liggen her en der verspreid. Doordat de landjes in het verleden veel gemaaid zijn, is de bodem nu voedselarm. En dat is ideaal voor orchideeën, zonnedauw, heide en koekoeksbloemen. Om deze zeldzame planten te behouden gaat Natuurmonumenten door met het regelmatig maaien van deze bijzondere landjes. Al dat riet moet afgevoerd worden met platbodems, een heel karwei. Gelukkig krijgen we in het Wormer- en Jisperveld hulp van onze vrijwilligers en leden. Help je ook mee?

Word lidMeer over ons werk
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.