Kanovaren

Kanoroute Wormer- en Jisperveld, vlak bij Zaanstad (Noord-Holland)

Kanovaren

Kanoroute Wormer- en Jisperveld, vlak bij Zaanstad (Noord-Holland)

Vaar door een een wirwar van boerenslootjes, weilanden en rietkragen.

Kano door Het Wormer- en Jisperveld, waar het bruist van leven. In dit drassige veenweidegebied leven veel bijzondere weidevogels. Het gebied is van onschatbare waarde voor en behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Europa. Vogelliefhebbers kunnen hier naar hartenlust vogels spotten!

Niet alleen de vogels, ook de begroeiing is vrij uniek. Door middel van beweiding met koeien, hooien en rietsnijden houdt Natuurmonumenten het land open voor planten als heide, zonnedauw en koekoeksbloem. En doordat het water licht brak is, groeien er bovendien planten als echt lepelblad en heemst.

Het startpunt is Kanocentrum Arjan Bloem in Jachthaven Weromeri. Vanaf hier volg je de knooppunten van het kanoroutenetwerk. Je komt langs deze punten: 26 - 3 - 4 - 5 - 8 - 6 - 7 - 16.

Je kunt ook starten vanaf De Poelboerderij: peddel dan langs de Schutsluis naar de jachthaven.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Kanocentrum Arjan Bloem (Jachthaven Weromeri)
  • Poelweg 1b, 1531 MD Wormer (NH)
  • 075 621 8805
  • [email protected]
  • Vanaf de N246 neem je afslag Wormer/Jisp. Sla rechstaf de Prins Clausbrug over. Na de brug direct linksaf richting Oost-Knollendam. Circa 200 meter na de ophaalbrug zie je de ingang aan de rechterkant.

De route

 Startpunt

1Stal voor grazers

De potstal die je ziet is noodzakelijk om het vee in de winter een droge plek te bieden. In het voorjaar zet Natuurmonumenten ruim 300 stuks vee uit. De grote grazers zorgen ervoor dat de weilanden  blijven. Dat is nodig zodat de vele weidevogels hier voldoende voedsel- en broedgelegenheid vinden. 

2Schaalsmeerpolder

De in 1633 drooggemaakte Schaalsmeerpolder is een belangrijk weidevogelgebied. Wil je het met eigen ogen zien? Ga dan iets voorbij de beheerboerderij aan land en loop een eindje over de dijk (wandelroute). Bijna alle weidevogels die in Nederland voorkomen, broeden in deze zestig hectare grote polder. De kieviet, grutto, zomertaling, tureluur, scholekster en graspieper zitten hier allemaal in het voorjaar. Vaak in opvallend hoge dichtheden!

3Meeuwenkolonies

De weilanden links worden in het voorjaar volledig overgenomen door meeuwen. Je ziet hier forse broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen. Eind juni zijn de meeste vogels gevlogen. Wel zie je hier dan regelmatig kleine groepjes lepelaars.

4Picknickplaats

Vanaf juni vormen de rietkragen een bijna ondoorzichtige muur rond de weilanden. Alleen vanaf de picknickplaats heb je nog weids uitzicht over het veenweidegebied. Ook in de rietkraag zelf is genoeg leven te zien en te horen als je even stil bent. Met wat geduld ontdek je vast een rietgors, rietzanger en kleine karekiet (van mei tot augustus). Met wat meer geluk ontdek je ook een snor, baardmannetje of blauwborst.

5Meer ‘De Marken’

Aan de rechterzijde van de Marken vaar je langs een brede zoom riet. Vanwege de luwte vinden riet en lisdodde hier gemakkelijk houvast. Boven het rietveld is geregeld een bruine kiekendief te zien. En wie goed de rietstengels afspeurt, vindt met veel geluk een roerdomp. In april-mei zijn deze bruingele reigerachtigen gemakkelijker te zien, als ze met hun misthoornachtige roep laten weten waar ze staan.

6Bijzondere begroeiing

Het smalle strookje links van je kano heet het Naaldje. Het is een zogenaamd veenmosrietland. Doordat er in het verleden alleen maar gemaaid is, is het zo voedselarm dat er niet veel meer wil groeien dan mos en dun riet. Er staan planten als zonnedauw tussen en soms zelfs heide. In mei en juni wemelt het ineens van de orchideeën en koekoeksbloemen. Prachtige planten die het alleen maar goed doen op vochtige, schrale grond. Om deze zeldzame begroeiing te behouden maait Natuurmonumenten de veenmosrietlandjes zo nu en dan, met machines en met de hand.

7Visrijk water

Je vaart nu op 't Zwet, dat later overgaat in De Poel. Deze brede wateren zijn behoorlijk visrijk. Aan de fuikenstokken langs de kant kun je zien dat hier nog een paar beroepsvissers aan het werk zijn. Ook een aantal vogels duikt hier haar dagelijkse kost op: aalscholvers natuurlijk en duikeenden als tafeleend en kuifeend. Dit is het laatste punt van de route. We hopen dat je van de natuur en het water hebt genoten! 

Wormer- en Jisperveld

Wat wij hier doen

Broedgebied van weide- en rietvogels

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste veenweidegebied van West-Europa. En daar zijn we trots op! Het vochtige laagveen is het broedgebied van vele weidevogels en rietvogels. Ook zeldzame planten houden van deze waterrijke natuur. Rietlandjes met veenmos liggen her en der verspreid. Doordat de landjes in het verleden veel gemaaid zijn, is de bodem nu voedselarm. En dat is ideaal voor orchideeën, zonnedauw, heide en koekoeksbloemen. Om deze zeldzame planten te behouden gaat Natuurmonumenten door met het regelmatig maaien van deze bijzondere landjes. Al dat riet moet afgevoerd worden met platbodems, een heel karwei. Gelukkig krijgen we in het Wormer- en Jisperveld hulp van onze vrijwilligers en leden. Help je ook mee?

Word lidMeer over ons werk
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.