Ga direct naar inhoud
Terug

Kanoroute Wormer- en Jisperveld, vlak bij Zaanstad (Noord-Holland)

Waar: Wormer- en Jisperveld

Wormer- en Jisperveld
3 uur 8
9,46 km

Over de route

Vaar door een wirwar van boerenslootjes, weilanden en rietkragen.

Kano door Het Wormer- en Jisperveld, waar het bruist van leven. In dit drassige veenweidegebied leven veel bijzondere weidevogels. Het gebied is van onschatbare waarde voor en behoort tot de belangrijkste vogelgebieden van Europa. Vogelliefhebbers kunnen hier naar hartenlust vogels spotten!

Niet alleen de vogels, ook de begroeiing is vrij uniek. Door middel van beweiding met koeien, hooien en rietsnijden houdt Natuurmonumenten het land open voor planten als heide, zonnedauw en koekoeksbloem. En doordat het water licht brak is, groeien er bovendien planten als echt lepelblad en heemst.

Het startpunt is Kanocentrum Arjan Bloem in Jachthaven Weromeri. Vanaf hier volg je de knooppunten van het kanoroutenetwerk. Je komt langs deze punten: 26 - 3 - 4 - 5 - 8 - 6 - 7 - 16.

Je kunt ook starten vanaf De Poelboerderij: peddel dan langs de Schutsluis naar de jachthaven.

Waar kun je starten

Wormer- en Jisperveld
Startpunt

Kanocentrum Arjan Bloem (Jachthaven Weromeri)

Wat kom je onderweg tegen?

1. Stal voor grazers

De potstal die je ziet is noodzakelijk om het vee in de winter een droge plek te bieden. In het voorjaar zet Natuurmonumenten ruim 300 stuks vee uit. De grote grazers zorgen ervoor dat de weilanden  blijven. Dat is nodig zodat de vele weidevogels hier voldoende voedsel- en broedgelegenheid vinden. 

2. Schaalsmeerpolder

De in 1633 drooggemaakte Schaalsmeerpolder is een belangrijk weidevogelgebied. Wil je het met eigen ogen zien? Ga dan iets voorbij de beheerboerderij aan land en loop een eindje over de dijk (wandelroute). Bijna alle weidevogels die in Nederland voorkomen, broeden in deze zestig hectare grote polder. De kieviet, grutto, zomertaling, tureluur, scholekster en graspieper zitten hier allemaal in het voorjaar. Vaak in opvallend hoge dichtheden!

3. Meeuwenkolonies

De weilanden links worden in het voorjaar volledig overgenomen door meeuwen. Je ziet hier forse broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen. Eind juni zijn de meeste vogels gevlogen. Wel zie je hier dan regelmatig kleine groepjes lepelaars.

Meer routes in de buurt

Bekijk alle routes