Wandelen

Wandelroute Schaalsmeerpolder in het Wormer-en Jisperveld

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute Schaalsmeerpolder in het Wormer-en Jisperveld

Vogels kijken in de polder tussen Oostknollendam en Wormer.

Je wandelt door de Schaalsmeerpolder, een zeer vogelrijk gebied in het Wormer- en Jisperveld. Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het bestaat uit honderden weilandjes omgeven door ruisende rietkragen en smalle slootjes.

Wandel vanaf de parkeerplaats richting De Poelboerderij. Bij de splitsing sla je linksaf voor de route (en rechtsaf voor De Poelboerderij).

De route is bewegwijzerd met groene pijltjes van het wandelroutenetwerk.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    De Poelboerderij, parkeerplaats
  • Veerdijk 106, 1531 MB Wormer (NH)
  • Vanaf de N246 neem je afslag Wormer/Jisp. Sla rechstaf de Prins Clausbrug over. Na de brug direct linksaf richting Oost-Knollendam. Na de bocht nog voor het einde van de afslag rechtsaf. Het parkeerterrein van De Poelboerderij bevindt zich even verder aan de rechterhand.

Huisregels

De route

 Startpunt

1De Zaan

Sla op de Veerdijk rechtsaf en wandel langs De Zaan. Na een sluisje gaat de weg over in de Wormerringdijk. 

2Polder

Hier is goed zichtbaar dat de Schaalsmeerpolder een stuk lager ligt. Het ligt één tot twee meter onder zeeniveau. Zonder de talloze kleine watermolentjes die je onderweg ziet, zou het hier één grote waterplas worden.Bij de splitsing ga je linksaf en blijf je de Wormerringdijk volgen over het fietspad. 

3Grutto

In het voorjaar is het grutto-tijd! De weidevogels zijn druk bezig om een plekje te vinden waar ze kunnen broeden. Hun geroep klinkt overal, een heerlijk lentegeluid...Aan het einde van het fietspad sla je vlak na het bord Oostknollendam rechtsaf, de Schaalsmeerdijk op.

4Beheerboerderij

Je komt hier langs de grote beheerboerderij van Natuurmonumenten. In het vroege voorjaar staan de koeien nog op stal. Later in het jaar worden ze met de boot naar de eilandjes in het Wormer- en Jisperveld gebracht. Daar kunnen ze lekker grazen.De weg gaat over in een onverhard pad met onderweg een aantal hekjes en overstapjes. Blijf dit pad volgen tot aan de Poelweg. Houd  daar links aan. 

5Terug naar het eindpunt

Je wandelt nu weer terug naar het eindpunt, Bezoekerscentrum De Poelboerderij. Zeker een bezoekje waard! Drink een kopje koffie of thee in de boerderij.Sla linksaf en volg de Wormerringdijk. Dit deel van de route is hetzelfde als op de heenweg.

Wormer- en Jisperveld

Wat wij hier doen

Broedgebied van weide- en rietvogels

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste veenweidegebied van West-Europa. En daar zijn we trots op! Het vochtige laagveen is het broedgebied van vele weidevogels en rietvogels. Ook zeldzame planten houden van deze waterrijke natuur. Rietlandjes met veenmos liggen her en der verspreid. Doordat de landjes in het verleden veel gemaaid zijn, is de bodem nu voedselarm. En dat is ideaal voor orchideeën, zonnedauw, heide en koekoeksbloemen. Om deze zeldzame planten te behouden gaat Natuurmonumenten door met het regelmatig maaien van deze bijzondere landjes. Al dat riet moet afgevoerd worden met platbodems, een heel karwei. Gelukkig krijgen we in het Wormer- en Jisperveld hulp van onze vrijwilligers en leden. Help je ook mee?

Word lidMeer over ons werk
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.