Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nesten lepelaars en ganzen vernield aan Zuidkust van Schouwen

03 mei 2018 | Paul Begijn

Aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland in natuurgebied Pikgat zijn recentelijk meerdere nesten van lepelaars en grauwe ganzen vertrapt. Het is het tweede jaar op rij dat nesten van een beschermde lepelaarskolonie vertrapt en verstoord zijn. Terreinbeheerder Natuurmonumenten en Werkgroep Lepelaar roepen mensen in de omgeving op extra alert te zijn en overtredingen of misstanden door te geven aan de politie.

lepelaarjong

Tijdens een inventarisatie van een broedvogelkolonie kokmeeuwen stuitten tellers op kapot getrapte eieren van twee broedparen lepelaars en meerdere nesten van grauwe ganzen. “Ganzen zijn allerminst populair in de omgeving vanwege de schade die ze aanrichten aan landbouwpercelen”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten.  “Mogelijk hebben de daders de lepelaarsnesten aangezien voor die van ganzen. Er is in ieder geval doelbewust te werk gegaan omdat de nesten zich bevinden op broedeilanden, waar eerst een water voor overgestoken moet worden.” Op de vernieling van nesten, het verstoren van broedkolonies en het betreden van Natura2000 rustgebieden staan hoge geldboetes omdat het hier gaat om het plegen van een misdrijf.

Verstoring

Werkgroep Lepelaar noemt de vernieling van de lepelaarseieren extra zuur omdat het gaat om een broedkolonie lepelaars die zich ruim een jaar geleden settelde in het natuurgebied nabij Kerkwerve. “Daarmee is het een van weinige broedplekken op Schouwen-Duiveland”, vertelt Mark Hoekstein van de vogelwerkgroep. “Lepelaars zijn typische grondbroeders die van rust houden. Natuurgebied Pikgat voldeed aan die voorwaarden. Bovendien worden niet alleen lepelaars en ganzen verstoord bij betreding, ook de ruim 1600 broedparen tellende kokmeeuwen kolonie kan erdoor in gevaar komen. Bij frequente verstoring worden nesten, eieren en kuikens verlaten.”

Maatregelen tegen ganzenoverlast

Terreinbeheerders nemen zelf verschillende maatregelen om de ganzenoverlast van met name de sterk gegroeide zomerpopulatie terug te dringen. Daar ligt een provinciaal gedragen faunabeheerplan aan ten grondslag, waarin onder andere natuurbeschermers, jagers en boeren samen optrekken. Paul Begijn: “Zo vinden er jaarlijks prikacties plaats waarbij de eieren van grauwe en Canadese ganzen worden geprikt om zo de populatie niet verder te laten groeien. Deze prikacties vinden plaats langs de hele Zuidkust van Schouwen in het vroege voorjaar. Op die manier proberen we de aantallen in toom te houden en de overlast voor de omgeving te beperken.”

Plan Tureluur

Natuurgebied Pikgat maakt onderdeel uit van het in 2015 afgeronde natuurontwikkelingsgebied Plan Tureluur en beslaat op Schouwen-Duiveland zo’n 1300 hectare parelsnoer aan natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren respectievelijk 700 en 600 hectare natuur.

Paul Begijn
Paul Begijn