Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta

29 juni 2021 | Paul Begijn

Als onderdeel van de internationale vogeltrekroute is de Zuidwestelijke Delta van groot belang voor miljoenen vogels. Ieder jaar trekken de vogels tussen hun broed- en leefgebieden in het hoge noorden en hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. Vanuit het hoge Noorden en Afrika komen de vogels, op deze route van de Oost-Atlantische flyway, naar de Zuidwestelijke Delta om te broeden, te rusten en om voedsel te zoeken. Maak nu kennis met vogels in de delta en ontdek de mooiste plekken om ze te kunnen zien met de nieuw uitgebrachte vogelkaart.

rosse grutto

In de winter verblijven er minimaal 750.000 watervogels en na de broedtijd lopen de aantallen op tot meer dan 1 miljoen vogels. Daarmee is de Zuidwestelijke Delta een cruciaal wetland op de route.

De Zuidwestelijke Delta onderscheidt zich van andere kustwetlands door de enorme diversiteit aan biotopen, met estuaria, zeearmen, zoete meren, zoute voordelta en binnendijkse polders. Met dank aan die diversiteit komen er veel verschillende soorten vogels voor die zowel van belang zijn voor Nederlandse populaties als internationale populaties. Denk bijvoorbeeld aan soorten als de aalscholver, futen, duikers, reigers, lepelaar, zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen, sterns en zelfs enkele soorten roofvogels. De Zuidwestelijke Delta biedt prachtige mogelijkheden om de vogels in hun natuurlijke omgeving te zien. Beleef de natuur van dichtbij, maar houd rekening met de kwetsbare vogels en verstoor de vogels niet. Want na een zware trektocht hebben de vogels hun rust hard nodig.

visdief

Voor visdiefjes is de Zuidwestelijke delta een belangrijke plek om te broeden en voedsel te vinden.

Bescherming

Sinds het voltooien van de Deltawerken zijn de aantallen vogels sterk achteruit gegaan. Daarom werken de natuurorganisaties van de Coalitie Delta Natuurlijk, Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland aan gezonde vogelpopulaties in de Zuidwestelijke Delta. Dit doen ze onder andere met het Europese LIFE-IP-project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta’. Vanuit dat project is ook de vogelherkenningskaart in de Delta mede gefinancierd. Voor meer informatie zie de website van vogelbescherming en www.vogelbescherming.nl/ZWDelta

kanoeten

Gratis vogelkaart

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. De gratis vogelkaart helpt je eenvoudig op weg om veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in de Zuidwestelijke Delta te herkennen. Met zeker 15 verschillende vogelkijk locaties in de Zuidwestelijke Delta op de Vogelherkenningskaart is de Delta zeer divers. Ga op zoek naar kustvogels bij de Verdronken Zwarte Polder, spot  broedende lepelaars vanaf Neeltje Jans en bekijk hoe de buizerd zijn prooi van de vlakte plukt op de Dintelse Gorzen.

De vogelkaart is gratis op te halen bij de bezoekerscentra en andere goed bezochte (toeristische) locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta. De kaart is ook hier te downloaden.

Paul Begijn
Paul Begijn