Ga direct naar inhoud
Nieuws

Projectupdate suppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

21 maart 2024 | Paul Begijn

De Galgeplaat en Slikken van den Dortsman in de Oosterschelde zijn een belangrijke plek voor vogels en zeehonden. De platen en slikken zijn echter sinds de aanleg van de Oosterscheldekering en andere waterkeringen steeds kleiner geworden. Ook is hierdoor minder stroming en dynamiek. Met name tijdens stormen wordt er zand van de platen afgespoeld. Omdat er onvoldoende getijwerking is, komt er minder zand terug op de platen dan ze kwijtraken. Door zand aan te brengen (suppletie), blijven de Galgeplaat en slikken behouden als belangrijke plek voor vogels en zeehonden en beschermen ze de naastgelegen dijk tegen de golven.

Galgeplaat

In november is het bureau Witteveen + Bos in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het uitvoeren van een ontwerpstudie voor de suppletie van de Galgeplaat en de Slikken van den Dortsman. Samen met experts van verschillende onderzoeksinstituten en de kennis en expertise van Rijkswaterstaat worden verschillende varianten opgesteld die zullen leiden tot een uiteindelijk ontwerp.

Informatievoorziening

Voor Rijkswaterstaat is het van groot belang dat de input van de omgeving goed wordt meegenomen. Hierom zijn informatie- en participatiebijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers een belangrijk onderdeel van het proces. Vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeenten, visserij-, recreatie-, erfgoed- en natuurorganisaties nemen deel aan deze bijeenkomsten. Een aantal van deze bijeenkomsten heeft vorig jaar in juni, oktober en november plaatsgevonden. Ook dit jaar organiseren Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten bijeenkomsten, waarin belangenvertegenwoordigers uitgenodigd worden hun inbreng te geven op de varianten en het voorlopig ontwerp.

Naar verwachting is het definitief ontwerp eind 2024 klaar. Daarna volgt een periode van vergunningaanvraag, waarna in 2026 en 2027 de aanleg van de suppletie kan plaatsvinden.

Ondertekening

Robbert Trompetter (links), provinciaal ambassadeur, mocht namens Natuurmonumenten de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

Betrokken partijen

De voorbereiding van de suppletie Galgeplaat en omgeving gebeurt door Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincie Zeeland, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde. Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Meer informatie en contact

Op de projectwebsite staat alle informatie over het project en de planning bij elkaar www.rijkswaterstaat.nl/galgeplaat. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected].

Paul Begijn
Paul Begijn