Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

17 september 2020 | Paul Begijn

Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.

kust

De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal beschermde Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw, en het naderhand in bedrijf zijn van dit zeer omvangrijke vakantiepark.

Brouwersdam

De Brouwersdam en de omliggende natuurgebieden vanuit de lucht gezien.

In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat er door de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag. Dit bleek na bestudering van de duizenden pagina’s tellende rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV geproduceerd hebben.

Halve waarheden en droombeelden

Op het eerste gezicht lijken die rapporten, van gerenommeerde adviesbureaus, kundig en indrukwekkend. Echter, bij nadere beschouwing blijken conclusies niet alleen op hele waarheden, maar ook op halve waarheden te berusten. Indien gebruik gemaakt wordt van de correcte gegevens, en de berekening op de juiste wijze uitgevoerd worden, voor bijvoorbeeld het zandtransport vanuit de Noordzee, het (vracht)autoverkeer van de bouwvakkers, en naderhand het autoverkeer van  gebruikers van het park, zal de totale stikstof-uitstoot van dit project veel hoger uitkomen dan thans in de rapporten beweerd wordt.

Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland een  toekomstbeeld geschetst van een  droom-vakantiepark met ‘zero emission’.  Zo’n droomwereld zal mogelijk ooit een keer ten dele werkelijkheid worden. Maar, vergunningen voor een dergelijk omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden.

lint

In 2017 lieten bewoners, watersporters en natuurliefhebbers al van zich horen met een ludieke protestactie: het vormen van een menselijk lint rond de beoogde projectlocatie op de Brouwersdam

Deze zienswijze is ingediend door: Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

Paul Begijn
Paul Begijn