Het beste voor de natuur

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Maurice

Het beste voor de natuur

Molshopen, akkerdistels, ganzen, hoog gras, bomen; dit zijn zomaar een paar onderwerpen waar je als boswachter berichten over krijgt. Vaak is de strekking van dergelijke berichten dat de onderwerpen problemen geven en of je er wat aan kunt doen, snel graag! De molshopen plat, de akkerdistels en het gras gemaaid, ganzen geschoten, bomen gekapt. De beste manier om een probleem op te lossen, is om er geen probleem van te maken, maar dat terzijde.

Evenzo krijg je berichten dat je van bepaalde zaken af moet blijven: distels voor de insecten laten staan, ganzen laten leven, gras met leuke bloemetjes absoluut nooit maaien en natuurlijk kappen met bomen kappen! Je kunt als boswachter nooit iedereen en je schoonmoeder naar de zin maken. We maken voortdurend keuzen. Achter die keuzen zitten altijd redenen, een bepaald doel. En doelen kun je natuurlijk ook anders kiezen.  Alles wat je doet in de natuur heeft een effect. Maar wat is dan goed of juist? Sommige natuurliefhebbers denken dat helemaal niets doen in de natuur het beste is en veroordelen elk menselijk ingrijpen. Maar zoiets als ‘de’ natuur bestaat helemaal niet; alles is natuur, en de mens slechts één van de organismen daarbinnen. Bij elke ingreep, van welk organisme dan ook, zullen sommige planten of dieren profiteren en andere minder of niet, of maakt het niet uit. Waarom is het dan ‘goed’ als een hert een boompje opvreet, maar ‘fout’ als een ander organisme, de mens, datzelfde boompje verwijdert? Het effect is immers hetzelfde. De ingrepen die je als boswachter doet, zijn er op vaak op gericht om de diversiteit aan planten en dieren te vergroten. Of om een bepaalde zeldzame soort te bevorderen. Dat is slechts omdat we die keuze hebben gemaakt, niet omdat ‘de natuur’ daar nu zelf om heeft gevraagd. Niets doen kan soms leiden tot minder diversiteit of verlies van soorten. Het is ook een mogelijke keuze. Maar waarom die dan ‘beter’ is voor ‘de’ natuur? ‘Beter’ in welk opzicht? Ik ben er nog niet uit.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo