Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column boswachter Maurice kruk: Aan alles komt een eind

08 december 2021 | Juriaan van Leeuwen

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Aan alles komt een eind

Met de naderende winter wordt het landschap steeds kleurlozer en leger. Veel dieren trekken zich terug in hun schuilplaatsen, winterverblijven of zijn hier gewoonweg niet langer meer. Planten sterven geheel of gedeeltelijk af. De dood, als onmiskenbaar onderdeel van het leven en altijd aanwezig, doet nu op veel plaatsen zichtbaar zijn intrede. Als er echter niets met de resten van alle gestorven organismen zou gebeuren, zou door al het dode organisch materiaal het leven op aarde onmogelijk zijn. Zodra een plant of dier sterft, zullen de stoffen waaruit zij bestaan op den duur weer hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat de voorraad aan stoffen immers gelimiteerd is en er geen nieuwe stoffen bij komen. De dood is met andere woorden weer een bron voor nieuw leven. Voor de afbraak van een dood organisme zijn verschillende levensvormen verantwoordelijk, van microben en schimmels tot insecten en aasetende zoogdieren. Daarbij worden de organische stoffen uit het dode dier omgezet in anorganische. Deze komen vervolgens weer ter beschikking aan andere organismen in het ecosysteem, zoals planten, kleine bodemdieren en microben, waarmee de kringloop van het leven rond is. Biologisch gezien is de dood dus uitermate nuttig. Niettemin stof tot nadenken voor ons mensen. De dood doordringt ons immers van het besef van de eindigheid van het bestaan. Wat weer de vraag opwerpt waarom er überhaupt iets is en er niet niets is, en waarom het bestaan is zoals ze is. En dat roept dan weer vragen op over de zin van dat bestaan. Wat is de zin van het leven als het gedoemd is na korte tijd op te houden? In de loop der eeuwen zijn er diverse gedachten over geformuleerd. De mooiste is wellicht die van de stoïcijn Epicurus (341-270 v. Chr.): “De dood betekent niets voor ons, gezien het feit dat zolang wij er zijn, de dood er niet is, en dat als de dood gekomen is, wij er niet meer zijn.”

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter