Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column boswachter Maurice Kruk: Vorst van de Vlietlanden

26 april 2022 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Vorst van de Vlietlanden

De (Maaslandse) Vlietlanden is een bijzonder gebied in Midden-Delfland. Het is namelijk nooit ingepolderd en daardoor is het een van de weinige overgebleven oorspronkelijke laagveengebieden ter wereld. Het gebied ligt zo’n twee meter hoger dan de omringende polders die wel zijn ontwaterd, waardoor het veen is ingeklonken. Het gebied kent een lange cultuurhistorie, in de Middeleeuwen hebben er zelfs wat boerderijen gestaan. Vanwege de zeer natte grond en de moeilijke bereikbaarheid is het eeuwenlang gebruikt als hooiland. Na WO II stopten echter steeds meer boeren met het hooien, omdat dit door de moeilijke bereikbaarheid over water en de lage opbrengst economisch niet meer rendabel was. Vanaf dat moment is Natuurmonumenten het gebied gaan aankopen. Het hooilandbeheer is door Natuurmonumenten voortgezet, waardoor de prachtige natte dotterbloemhooilanden tot op de dag van vandaag in stand zijn gebleven. In mei is de kleurenpracht op zijn mooist en bloeien soorten als brede orchis, moeraskartelblad en echte koekoeksbloem. Vanaf de paden rondom het gebied is het allemaal goed te zien. Daarnaast kent het gebied moerasbossen, veenmosrietlanden en vogelrijke hooilanden. Al met al een belangrijke en prachtige natuurparel in Midden-Delfland. Een belangrijke bewoner van het gebied is de noordse woelmuis (Alexandromys oeconomus arenicola). In Nederland leeft een aparte ondersoort, die verder nergens anders voorkomt. Het diertje heeft zich gespecialiseerd in de natte omstandigheden, waardoor het geen concurrentie heeft van andere soorten muizen.

De afgelopen ca. vier decennia heeft boswachter Guus van Oostwaard samen met twee vrijwilligersgroepen voor Natuurmonumenten de Vlietlanden met veel liefde en zorg beheerd. Altijd minutieus rekening houdend met álle aanwezige natuurwaarden heeft hij getracht met het beheer zoveel mogelijk variatie aan te brengen om daarmee alle aanwezige soorten recht te doen. Al ging zijn speciale aandacht wel uit naar de noordse woelmuis en heeft hij het beestje zoveel mogelijk naar de zin willen maken. In juni 2022 gaat boswachter Guus met pensioen en komt aan zijn bewind over de Vlietlanden een einde.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter