Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column boswachter Maurice Kruk: Wie de jeugd heeft...

05 oktober 2021 | Juriaan van Leeuwen

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Wie de jeugd heeft...

Mijn verjaardagwens dit jaar was een gezellige dag met de kinderen en aanhang. Hiervoor had mijn vrouw o.a. een boottochtje in de Wieden georganiseerd, zodat ook Natuurmonumenten kon meedelen in de feestvreugde. Ik zat op de boot naast mijn jongste zoon, een mid-twintiger, die na zijn kinderjaren eigenlijk weinig of geen blijk had gegeven van interesse in natuur. Daarvoor had hij als klein jongetje dat zeker wel gehad, met name in de kleinere beestjes in en op de grond. Ook kende hij op een gegeven moment de nodige vogelsoorten in onze tuin op naam. Of hij het nu zei om mij een plezier te doen weet ik niet (wat op zich natuurlijk ook prima zou zijn), maar op een gegeven moment wees hij naar een aantal langs vliegende vogels en zei “Zwaluwen, toch?”. “Bóerenzwaluwen” luidde mijn antwoord. Niet ontmoedigd door deze toch enigszins corrigerende repliek, wees hij even later op overvliegende ganzen. “Gráuwe ganzen” corrigeerde ik hem opnieuw. Toen het gesprek op meerkoeten kwam, en ik opmerkte die nog niet gezien te hebben, zei hij dat ik beter had moeten opletten. Want bij het vertrekpunt van de boot zwommen er twee. De stand werd daarmee 1-1. Ik wees een op het meer zwemmende vogel aan. Hij moest even nadenken en zei toen: “Volgens mij een fuut, ik weet niet hoe, maar die naam zat ergens diep in een laatje opgeborgen”. Het was correct.

Het was hoopgevend te merken dat kennismaking met natuur in de jeugd blijkbaar toch zijn uitwerking op latere leeftijd kan hebben. Al lijkt het er gedurende de tienerjaren soms op dat het geheel verdwenen is. Maar het voedde ook de gedachte dat het ontbreken van natuurervaringen kan leiden tot permanente afwezigheid van interesse voor - en betrokkenheid bij - natuur. Iets waar onderwijzer/natuurvorser Jac. P. Thijsse (1865-1945) zich al zorgen over maakte. En wat helaas voor velen tegenwoordig het geval is.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter