Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column boswachter Maurice Kruk: Zoals de waard is

30 juni 2022 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk voor Melkschuur Zuidpolder

Zoals de waard is

Juni is de maand waarin veel weidevogelkuikens vliegvlug worden, dat wil zeggen dat ze zodanig groot zijn dat ze zelfstandig kunnen vliegen. Uit tellingen bleek dat in Polder Schieveen de grutto’s vorig jaar voor het eerst in jaren weer voldoende jongen groot brachten om de populatie in stand te houden. Dit mede dankzij de hoge waterpeilen in de polder, die vorig jaar voor het eerst konden worden ingesteld. Ook dit voorjaar hebben zich weer vele grutto’s in de polder gevestigd, zo blijkt uit tellingen door een ecologisch adviesbureau. Over het broedsucces waren op het moment van schrijven nog geen gegevens binnen. Naast grutto’s zijn ook diverse andere soorten waargenomen.

Een van de moestuinders aan de Hofweg sprak mij dit voorjaar aan: waar waren de grutto’s toch gebleven? Er zou naar zijn idee helemaal niks meer zitten in de polder sinds die natter was gemaakt.  Dat ik aangaf dat een onafhankelijk ecologisch adviesbureau had vastgesteld dat het aantal broedparen dankzij de vernatting juist hoger was geworden, en hem het kaartje met waarnemingen liet zien, maakte evenwel geen indruk. Zijn repliek: “Ach ja, ecologen, dan weet je het wel”. Het vertrouwen in de eigen veronderstelling was duidelijk omgekeerd evenredig met het vertrouwen in de waarnemingen van de ecologen.

Het idee dat natuurbeheer voor weidevogels leidt tot een afname is een veronderstelling die je vaak hoort, maar die niettemin telkens door onafhankelijke inventarisaties wordt gelogenstraft.

Mensen zijn geneigd de voorkeur te geven aan het handhaven van de bestaande situatie, omdat de nadelen van afwijken van de status-quo zwaarder lijken te wegen dan de voordelen daarvan. Het is tevens een bekend gegeven dat mensen vaak zien wat ze verwachten. Andere informatie probeert hij hieraan aan te passen, door deze zo te interpreteren dat ze overeenstemt met zijn overige ervaringen en door dingen die hier niet in passen te negeren. Of, zoals in dit geval, te diskwalificeren.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter