Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: Bonte Piet

25 januari 2023 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk voor Melkschuur Zuidpolder

Bonte Piet

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland geven jaarlijks een vogelsoort  extra aandacht. In 2023 wordt de scholekster voor de tweede keer vogel van het jaar. Voor wie de soort (nog) niet kent: het zijn wat grotere, ca. een halve kilo wegende, zwart-witte steltlopers van met name kust- en weidegebieden met een lange oranjerode snavel en roze poten. In vlucht zie je de opvallende witte vleugelstrepen en zwart-witte staart. Onmiskenbaar is hun schelle roep "(te-)piet!". Niet voor niets is zijn bijnaam Bonte Piet.

Nadat vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw de soort vanuit de kusten naar de weilanden in de binnenlanden trok, en daarmee een echte weidevogel werd, is de soort de afgelopen jaren bezig met de verovering van weer een nieuw gebied: de stad. De platte daken worden in toenemende mate door de vogels gebruikt als broedplek. Mogelijk kiest de scholekster voor de stad omdat het vaker tot broedsucces leidt. Scholeksters leggen 2 à 4, meestal 3, eieren, in een ondiep kuiltje. Na een dag of 26 broeden, komen de eieren uit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld andere weidevogels zoals kievit en grutto, waar de jongen vanaf dag 1 zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelen, voeden de scholeksterouders de jonge kuikens, zoals bij nestblijvers. Daken brengen wel de nodige uitdagingen voor de jongen met zich mee. Zo verdwijnen jongen soms via regenpijpen of verzwakken ze door extreem hoge temperaturen op het dak door gebrek aan beschutting en water. Ook van het dak afgaan naar de grond, nog zonder dat de kuikens (goed) kunnen vliegen, kan slachtoffers eisen.

In een aflevering van de serie Grijsgroen voor RTV Rijnmond heeft de Rodenrijse filmer Rik van der Linden een reportage gewijd aan de scholekster in stad. In de weilanden van o.a. Polder Schieveen in de Noordrand van Rotterdam broedt de soort ook. Dus ook daar te zien, voor wie liever naar buiten gaat.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter