Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: Heilig boompje

26 mei 2019 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

Heilig boompje

In de tijd van de Germanen en Kelten waren bomen heilig. Onder deze bomen voerden zij hun religieuze rituelen uit. Bij de Kelten waren het de eik en de linde die als heilig werden beschouwd. Onder de overhellende takken en bij de knoestige stammen werd vaak ook recht gesproken. De klassieke Grieken en Romeinen kenden eveneens heilige bossen en bomen. In zijn boek ‘Landmarks’ stelt de auteur Robert MacFarlane dat volgens de filosoof Max Weber de moderne tijd zich kenmerkt door het verlies van ‘betovering’, oftewel ‘de kennis of het geloof dat .. er geen mysterieuze onberekenbare krachten in het spel zijn, maar integendeel dat men in principe alle dingen kan beheersen door berekening’. Met het verlies van het mysterieuze, het onberekenbare hebben we, aldus MacFarlane, het vermogen verloren om ons de natuur voor te stellen buiten een gebruikswaarde kader. “We zijn experts geworden in het analyseren van wat de natuur voor nut heeft, maar missen de taal om uit te drukken wat het ons doet.” Bomen blijken echter ook in deze tijd nog wel degelijk een belangrijke emotionele waarde te hebben. Hoe anders de mediastorm te verklaren over het kappen van bomen en bossen die de afgelopen maanden woedde? En die er toe leidde dat Natuurmonumenten het kappen stop zette om eerst de achterban over het heikele punt te gaan raadplegen. Niet voor niets is ook het boek ‘Das geheime Leben der Bäume’ van de Duitse boswachter Peter Wohlleben een regelrechte bestseller. Wohlleben laat zien dat bomen met elkaar kunnen communiceren, zorg kennen voor hun nageslacht en voor oude en zieke buren. Bomen hebben volgens hem ook sensaties, gevoel, een geheugen. Alle reden om respectvol met bomen en bossen om te gaan. Het is daarom een mooi gegeven dat voor veel mensen bomen nog altijd een belangrijke eigen (intrinsieke) waarde hebben, buiten hun gebruikswaarde. Of bomen daarmee ook anno 2019 heilig moeten worden verklaard is echter de vraag.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter